Diagnoserapport

Diagnoserapporten viser opplysninger som maskinvareprofil, operativsystem og systemgjenopprettingspunkter. Du kan også se ressursbruk, oppstartsprogrammer, installerte programmer, nettverkstilkobling og Norton Business Suite-status. Etter at Norton Business Suite har gjennomsøkt datamaskinen og samlet inn data, viser diagnoserapporten status for systemet, problemer som ble oppdaget og løsninger på disse. Du kan bruke denne rapporten til å fikse problemene.

Vinduet Diagnoserapport viser følgende opplysninger:

Status for Norton Business Suite

Her kan du se opplysninger om produktversjon, og driftsstatus for sikkerhet, identitetsbeskyttelse, sikkerhetskopiering og optimalisering

Du kan også se opplysninger om virus- og spionprogramsøk, beskyttelsesoppdateringer og sikkerhetskopiering.

Operativsystem

Her kan du se opplysninger om operativsystemet, installasjonsdato, landskode, språk for operativsystem og ANSI-kode

Du kan også se nasjonale innstillinger, hvilken versjon av Internet Explorer du har, konfigurering for Windows-oppdateringer, dato for siste Windows-hurtigreparasjon og brukerspråk for operativsystemet.

Ressursbruk

Her kan du måle plassen som brukes av sidevekslingsfil, fysisk minne og disker

I tillegg kan du finne opplysninger om ledig sidevekslingsfil, ledig fysisk minne, disktype, disk-ID og ledig plass på disken.

Oppstartsprogrammer

Her kan du se detaljer om autostart-programmer

Du kan se følgende programopplysninger i vinduet Oppstartsstyrer :

Installerte programmer

Her ser du hvilke programmer som er installert på datamaskinen

Maskinvareprofil

Her kan du se opplysninger om maskinvareenheter og -komponenter på systemet, som modell og produsent av hovedkortet.

Maskinvareenheter som ikke fungerer

Her kan du se detaljert informasjon om maskinvareenheter på datamaskinen som ikke fungerer som de skal.

Dette alternativet vises kun dersom datamaskinen har maskinvareenheter som ikke fungerer.

Kontroll av nettverkstilkobling

Her kan du se status for systemets nettverkstilkobling, som status for nettverkskonfigurasjon og WAN

Systemgjenopprettingspunkter

Her kan du se systemgjenopprettingspunktene som er opprettet

Prosesser som kjører for øyeblikket

Viser alle prosessene som kjører på datamaskinen på det tidspunktet du velger alternativet

Hvis Norton Business Suite finner problemer på datamaskinen, kan du bruke alternativet Løs nå for å løse problemene.

Du kan bruke følgende alternativer til å finne ut mer om Diagnoserapport:

Vis i leseren for utskrift og lagring

Skriv ut, lagre eller send rapporten via e-post.

Oppsummer alle

Vis et sammendrag om problemer, anbefalinger og handlinger du må utføre for å få en diagnose på hvert problem.

Vis alle

Vis detaljerte opplysninger for hver funksjon.

Skjul detaljer / vis detaljer

Skjul eller vis detaljer for den valgte funksjonen.

Rapport generert den

Vis dato og klokkeslett for generering av rapport.

Kjøre diagnoserapport

Om optimalisering

Kjøre registeropprydding

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Hjalp denne informasjonen?

DOCID: v19816223_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 03/04/2012