Andre produkter

Sikkerhetslogg - avanserte detaljer

I vinduet Sikkerhetslogg - avanserte detaljer kan du vise ytterligere opplysninger om elementene du velger i de forskjellige visningene i Sikkerhetslogg. Du kan også utføre handlinger for valgt element, f.eks. klarere eller begrense et nettverk.

Norton 360 Online viser de avanserte detaljene om elementet du har valgt fra rullegardinlisten Vis i Sikkerhetslogg -vinduet, i følgende kategorier:

 • Varseloversikt

  Ruten Varseloversikt viser følgende informasjon om elementet:

  Alvorlighetsgrad

  Viser risikonivået til det valgte elementet.

  De ulike nivåene for sikkerhetsrisikoer er Høyt, Middels, Lavt og Informasjon.

  Aktivitet

  Viser aktiviteten utført av Norton 360 Online.

  Dato og tid

  Viser dato og tid for aktiviteten.

  Status

  Viser status for handlingen som er blitt utført på elementet.

  Anbefalt handling

  Viser handlinger du kanskje må utføre.

 • Avanserte detaljer

  Ruten Avanserte detaljer viser detaljert informasjon om elementet. Den inneholder detaljer som risikonivå, risikokategori, innsendingsdato, beskrivelse av risiko samt anbefalte handlinger for de ulike sikkerhetsloggelementene.

 • Handlinger

  Alternativene i ruten Handlinger avhenger av alternativene du velger i rullegardinmenyen Vis i vinduet Sikkerhetslogg. Velg mellom følgende alternativer:

  Klarer

  Tillater alle datamaskinene i det valgte nettverket å kommunisere med datamaskinen din.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Brannmur - Nettverk og tilkoblinger.

  Begrens

  Blokkerer tilgang til og fra den valgte datamaskinen eller til alle de uklassifiserte datamaskinene på det valgte nettverket.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Brannmur - Nettverk og tilkoblinger.

  Fjern klarering

  Fjerner klarert-statusen fra den valgte datamaskinen eller fra alle de uklassifiserte datamaskinene på det valgte nettverket.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Brannmur - Nettverk og tilkoblinger.

  Fjern begrensning

  Fjerner begrenset-statusen fra den valgte datamaskinen eller fra alle de uklassifiserte datamaskinene på det valgte nettverket.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Brannmur - Nettverk og tilkoblinger.

  Tillat

  Tillater at programmet får tilgang til Internett.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Brannmur - Aktiviteter.

  Vis regel

  Denne handlingen viser brannmurregelen som er brukt til å kontrollere forsøkene på Internett-tilgang av det valgte programmet i vinduet Programstyring i Norton 360 Online.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Brannmur - Aktiviteter.

  Slutt å varsle meg

  Forhindrer Norton 360 Online fra å melde fra til deg når den blokkerer den valgte angrepssignaturen i fremtiden.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Inntrengingsforhindring.

  Varsle meg

  Tillater at Norton 360 Online melder fra til deg når den blokkerer den valgte angrepssignaturen i fremtiden.

  Dette alternativet er tilgjengelig i visningen Inntrengingsforhindring.

 • Risikostyring

  Ruten Risikostyring viser koblinger som gir informasjon om det valgte elementet. Noen av elementene i sikkerhetsloggen gir deg tilgang til den relevante innstillingsruten i Norton 360 Online-vinduet.

Om Sikkerhetslogg

Om vinduet Sikkerhetslogg - avanserte detaljer

Vise elementer i Sikkerhetslogg

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19803667_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 29/09/2011