COM-kontrollovervåking

COM-kontrollovervåking bidrar til å sikre at skadelige programmer ikke kan manipulere atferden til et program ved å eksemplifisere kontrollerte COM-objekter.

COM er en spesifikasjon utviklet av Microsoft for bygging av programvarekomponenter som kan bygges inn i programmer eller utvide funksjonaliteten til eksisterende programmer på Microsoft Windows-plattformene.

COM-komponentene inneholder definisjoner av COM-objektene som de bruker. Disse definisjonene er kjent som klasser. Når du oppretter et COM-objekt i et program, oppretter du et tilfelle av klassen som befinner seg i COM-komponenten. Alle kan endre et program ved å eksemplifisere COM-objekter. I enkelte tilfeller kan formålet med å endre et program være skadelig. Når COM-kontroll er aktiv, varsler den deg hver gang et skadelig program prøver å eksemplifisere COM-objekter. Du kan deretter tillate eller blokkere slike programmer. Programmene du lar kjøre, oppføres automatisk i dialogboksen COM-kontrollovervåking.

Klikk oppføringen i dialogboksen for å se detaljene for et program.

I følgende tabell vises programdetaljoppføringene:

Fullstendig bane

Viser plasseringen av programmet

Beskrivelse

Viser en kort beskrivelse av programmet

Versjon

Viser programversjonen

Digital signatur

Viser godkjenningen av programmets digitale signatur

Firmanavn

Viser navnet på firmaet et program tilhører

Du kan bruke alternativet Fjerne til å fjerne et valgt program fra listen eller alternativet Fjerne alle til å fjerne alle programmene fra listen.

Om Smart brannmur

Om Avanserte innstillinger for Smart brannmur

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19794932_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 19/08/2011