Andre produkter

Om innstillingene for Oppgaveplanlegging

Med innstillingene for oppgaveplanlegging kan du angi oppgavene som Norton 360 Online skal kjøre automatisk når datamaskinen er inaktiv. De hjelper deg også med å planlegge aktiviteter som er forbundet med sikkerhet, ytelse og sikkerhetskopiering.

Oppgaveplanlegging omfatter følgende innstillinger:

Automatiske oppgaver

Her kan du angi oppgaver som skal kjøres automatisk i bakgrunnen når datamaskinen er inaktiv.

Disse automatiske oppgavene inkluderer oppgaver som er forbundet med PC-sikkerhet og PC-optimalisering.

Velg mellom følgende alternativer:

 • Midlertidige Internet Explorer-filer

 • Midlertidige Windows-filer

 • Logg for Internet Explorer

 • Diskoptimalisering

 • Registeropprydding

Planlegging

Her kan du planlegge aktiviteter forbundet med PC-sikkerhet og PC-optimalisering

Du kan angi hvor ofte Norton 360 Online skal gjennomsøke systemet etter sikkerhets- og ytelsesproblemer og angi når sikkerhetskopiering skal utføres.

Du har følgende alternativer for planlegging av egendefinerte aktiviteter for PC-sikkerhet og PC-optimalisering:

 • Automatisk (anbefalt)

  Dette er det anbefalte alternativet. Norton 360 Online registrerer når PCen er inaktiv og kjører oppgavene automatisk da.

 • Ukentlig

  Du kan planlegge at oppgavene kjøres ukentlig. Du må angi ukedag og klokkeslett. Du kan også angi at planen bare må kjøres når PCen er inaktiv.

 • Månedlig

  Du kan planlegge at oppgavene kjøres månedlig. Du må angi dato og klokkeslett. Du kan også angi at planen bare må kjøres når PCen er inaktiv.

 • Manuell plan

  Du kan kjøre oppgavene manuelt.

Ytelsen til datamaskinen blir best mulig hvis du setter opp en plan slik at viktige handlinger utføres mens datamaskinen er inaktiv. Norton 360 Online identifiserer at datamaskinen er inaktiv når muse- eller tastaturaktivitet ikke blir oppdaget så lenge som du har angitt i tidsavbrudd ved inaktivitet. Når du setter opp en ukentlig eller månedlig plan for søk, og merker av for alternativet Bare kjør hvis inaktiv, gjennomsøker Norton 360 Online datamaskinen når den ikke er i bruk. Symantec anbefaler at du merker av for alternativet Bare kjør hvis inaktiv for best mulig ytelse fra datamaskinen.

Du kan bruke alternativet Klikk her for å planlegge sikkerhetskopiering til å åpne vinduet Administrere sikkerhetskopisett. Du kan angi en plan for sikkerhetskopisettet i kategorien Når.

Om planlegging av automatiske oppgaver

Om Norton 360 Online-innstillinger

Tilpasse innstillinger for Norton 360 Online

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19651075_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 27/10/2011