Andre produkter

Om innstillinger for sikkerhetskopiering

Du kan bruke innstillingene for sikkerhetskopiering i Norton 360 Online til å konfigurere sikkerhetskopiering av systemet.

Med sikkerhetskopieringsfunksjonen i Norton 360 Online kan du utføre følgende oppgaver:

 • Velge filene som skal sikkerhetskopieres.

 • Velge plasseringen sikkerhetskopierte filer skal lagres på.

 • Sette opp en tidsplan for sikkerhetskopiering.

I tillegg til å utføre sikkerhetskopiering, kan Innstillinger for sikkerhetskopiering i Norton 360 Online vise deg sikkerhetskopistatusen til en fil uten at du trenger å starte programmet. Vinduet Innstillinger for sikkerhetskopiering viser deg hvordan du slår sikkerhetskopieringsfunksjonen av og på.

Du har følgende muligheter under Sikkerhetskopi :

Administrer sikkerhetskopiering

Her kan du konfigurere hva som skal sikkerhetskopieres, når det skal sikkerhetskopieres og hvor det skal sikkerhetskopieres til.

Du kan bruke alternativet Konfigurer for å angi kilde, mål og tidsplan for sikkerhetskopiering.

Tildekking for sikkerhetskopistatus

Med denne funksjonen kan du vise sikkerhetskopieringsstatus for en fil ved å legge til et statusmerke på filikonet

De ulike statustildekkingene er som følger:

 • Grønt ikon med hake

  Angir at filen er sikkerhetskopiert

  Dette ikonet endres til blått ikon med piler hvis du endrer filen.

 • Blått ikon med piler

  Angir at filen ikke er sikkerhetskopiert

  Ikonet endres til grønt når Norton 360 Online sikkerhetskopierer filen automatisk når PCen er inaktiv.

 • Grått ikon med en skråstrek

  Angir at filen er utelatt fra sikkerhetskopiering

  Norton 360 Online viser deaktivert sikkerhetskopistatus for en fil når du utelater filen fra et av sikkerhetskopisettene.

Norton Backup Drive

Her kan du se en liste over målsteder som filer er sikkerhetskopiert til i Windows Utforsker.

Du kan også legge til filer i og slette filer fra sikkerhetskopisett. I tillegg kan du gjenopprette en fil fra et sikkerhetskopisett på Norton Backup Drive til det stedet du vil.

Kontekstmeny

Med denne funksjonen kan du legge til eller utelate en fil eller en mappe i et sikkerhetskopisett med høyreklikkmenyen

Du må konfigurere sikkerhetskopiering i vinduet Administrer sikkerhetskopisett før du kan bruke denne funksjonen. I menyen får du opp alle tilgjengelige sikkerhetskopisett, så du enkelt kan velge det du vil se nærmere på.

Egenskaper

Her kan du se sikkerhetskopieringsstatus for hvert sikkerhetskopisett i kategorien Sikkerhetskopi, under Egenskaper for hver fil i settet.

Du kan også se alle tilgjengelige sikkerhetskopieringssett samt når hvert av dem sist ble sikkerhetskopiert. Du kan i tillegg se tilhørende ikontildekking, som viser om filen er inkludert i eller utelatt fra et bestemt sikkerhetskopieringssett.

Om sikkerhetskopiering

Om Norton 360 Online-innstillinger

Tilpasse innstillinger for Norton 360 Online

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19650995_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 27/10/2011