Om filterinnstillinger

Kategorien Filter i vinduet AntiSpam-innstillinger tilbyr alternativer for konfigurering av AntiSpam.

Du kan bruke følgende alternativer i kategorien Filter :

Utelatelser fra adressebok

Her kan du utelukke e-postadresser som ikke skal legges til automatisk i tillatelseslisten fra adresseboken.

Tillatelsesliste

Her kan du legge til adresser og domener (for eksempel, @symantec.com) som du ønsker å motta e-postmeldinger fra.

Blokkeringsliste

Her kan du legge til adresser og domener som du ikke ønsker å motta e-postmeldinger fra.

Norton AntiSpam merker alle e-postmeldinger fra disse adressene eller domenene som spam.

Webforespørsel

Med dette alternativet kan du få Symantecs webservere til å filtrere spammeldinger som lokale filtre mener ikke er spam.

Beskyttede porter

Du kan konfigurere POP3- og SMTP-porter for e-postbeskyttelse.

Om Norton AntiSpam-innstillinger

Om Norton 360 Online-innstillinger

Tilpasse innstillinger for Norton 360 Online

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19650958_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 03/11/2011