Andre produkter

Oppstartsstyrer

Oppstartsstyreren hjelper deg med å administrere og styre oppstartsprogrammene dine, slik at du kan forbedre oppstartsytelsen til datamaskinen.

Du kan bruke Oppstartsstyrer til å håndtere programmer med følgende filendelser:

 • Kjørbare Windows-filer (.exe)

 • Windows-systemfiler (.sys)

 • Bibliotekfiler for dynamiske koblinger (.dll)

 • ActiveX-kontrollfiler (.ocx)

Du kan vise følgende detaljer i vinduet Oppstartsstyrer :

Programnavn

Viser navnet på programmet som er inkludert i oppstartsprogrammene

Denne informasjonen hjelper deg med å avgjøre om du vil kjøre dette programmet under oppstart eller starte det senere. I tillegg kan du klikke på programnavnet for å se mer informasjon om programmet, i vinduet File Insight.

Vinduet File Insight vises bare for .exe- eller .msi-filer.

Fellesskapsbruk

Her kan du se hvor populært dette programmet er i fellesskapet

Symantec bruker strenge, statistiske metoder til å avgjøre om et program er trygt og kan klassifiseres som godt.

Ressursbruk

Viser opplysninger om ressursbruken til et program, og programmets innvirkning på samlet CPU-bruk på datamaskinen.

Det viser også ytelsesnivå for programmet neste gang du logger deg på datamaskinen.

På/av

Viser om programmet kjører ved oppstart

Du kan bruke dette alternativet til å aktivere eller deaktivere programmer ved oppstart. Alle programmene er som standard aktivert. Når du tømmer avkrysningsboksen, vises statusen som Av. Hvis du merker av i boksen, endres statusen til .

Forsinke start

Angir om et oppstartselement er konfigurert til å starte etter selve oppstarten

Du kan bruke dette alternativet til å forsinke oppstarten til programmer ved oppstart av datamaskinen.

Når du merker av i avkrysningsboksen, kjører ikke programmet ved oppstart, men på et senere tidspunkt. Når du fjerner avmerkingen i avkrysningsboksen, kjører programmet ved oppstart.

Norton 360 Online forsinker oppstarten av de valgte programmene med fem minutter. Det første forsinkede programmer i Oppstartsstyrer starter fem minutter etter at datamaskinen starter. Hvert påfølgende forsinkede program starter med en videre forsinkelse på 10 sekunder.

Med koblingen Kjør forsinkede elementer nå kan du kjøre alle forsinkede oppstartsprogrammer manuelt.

Når du forsinker et program ved hjelp av Norton 360 Online, og senere manuelt velger at programmet skal kjøre ved oppstart, oppdaterer Norton 360 Online automatisk oppstartsinnstillingene for det aktuelle programmet.

Norton 360 Online viser detaljer om fellesskapsbruk hvis følgende betingelser er oppfylt:

Fra tid til annen kan det hende at noen oppstartsprogrammer mangler på oppstartslisten. Det kan være følgende grunner til at Norton 360 Online fjerner et oppstartsprogram fra listen:

 • Når du deaktiverer et program med en oppstartsinnstilling.

 • Når du oppdaterer et program som kan tilbakestille alle oppstartsinnstillingene til standardalternativene.

 • Når du bruker et annet program til å håndtere oppstartsprogrammene.

 • Når du redigerer registernøklene manuelt.

Programmer som deaktiveres eller forsinkes, er fremdeles tilgjengelige på datamaskinen. Du kan kjøre forsinkede programmer manuelt før Norton 360 Online kjører dem automatisk etter at forsinkelse av automatiske oppgaver er over.

Du kan dessuten finne denne informasjonen nederst i vinduet:

 • Totalt antall programmer som er inkludert i oppstartssettet

 • Totalt antall programmer som er konfigurert slik at de kjører ved oppstart

 • Totalt antall programmer som er innstilt til forsinket start

Du kan bruke koblingen Kjør forsinkede elementer nå hvis du vil kjøre programmene som er innstilt til forsinket start.

Hvis du vil legge til et oppstartselement, kan du åpne oppstartsmappen som er tilgjengelig fra Start -menyen i Windows, og legge til programmer som du vil. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til programmer i Windows-oppstart, går du til Microsofts webområde for teknisk støtte eller Hjelp for Windows på Internett.

Om Oppstartsstyrer

Deaktivere og aktivere oppstartselementer

Administrere oppstartselementer

Om PC-optimalisering

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19213917_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 27/10/2011