Andre produkter

Administrere sikkerhetskopisett - Elementer som er inkludert i eller utelatt fra sikkerhetskopiering

I dette vinduet kan du håndtere filer og mapper som du vil inkludere i eller utelate fra sikkerhetskopisett.

Dette vinduet viser en liste over elementer du har fjernet fra filkategoriene. Elementene du har fjernet fra filkategoriene, vises som utelatte elementer.

Norton 360 Online utelater som standard visse programdatamapper og vanlige eksempelmapper fra sikkerhetskopisettet.

I Windows XP utelates følgende mapper:

  • C:\Documents and Settings\Alle brukere\Programdata\

  • C:\Documents and Settings\Alle brukere\Delte dokumenter\Delt musikk\Eksempelmusikk\

  • C:\Documents and Settings\Alle brukere\Delte dokumenter\Delte bilder\Eksempelbilder\

  • C:\Documents and Settings\Alle brukere\Delte dokumenter\Delte videoer\Eksempelvideoer\

I Windows Vista og Windows 7 utelates følgende mapper:

  • C:\Program Data\

  • C:\Brukere\Felles\Felles musikk\Eksempelmusikk\

  • C:\Brukere\Felles\Felles bilder\Eksempelbilder\

  • C:\Brukere\Felles\Felles videoer\Eksempelvideoer\

Hvis du ønsker å inkludere noen av disse mappene i sikkerhetskopisettet, kan du velge ønsket mappe og klikke på Fjern fra listen. Sørg for at du legger mappen til sikkerhetskopisettet ved hjelp av alternativet Inkluder mappe.

Norton 360 Online bruker listen over filtyper i hver filkategori til å legge til filer automatisk i sikkerhetskopiering. Men Norton 360 Online legger ikke til filer med en filtype som ikke står oppført i noen av kategoriene.

Du kan legge til slike filer i sikkerhetskopiering på følgende måter:

  • Legg til filens filtype i en passende filkategori.

  • Legg filen til sikkerhetskopisettet manuelt.

Kategorien Andre filtyper inneholder filer som Norton 360 Online ikke legger til i en bestemt filkategori, og som du derfor må legge til i sikkerhetskopisettet manuelt.

Dette vinduet har følgende deler, og gir deg detaljert informasjon om filene og mappene:

Navn

Her kan du se detaljert informasjon om filer og mapper du manuelt har inkludert i eller utelatt fra sikkerhetskopisettet

Du kan se hvor det sikkerhetskopierte elementet opprinnelig var plassert.

Type

Her ser du om elementet som er inkludert eller utelatt, er en fil eller en mappe.

Regel

Her kan du se status for det sikkerhetskopierte elementet.

Du kan se om elementet er lagt til eller utelatt fra sikkerhetskopieringen.

Du kan bruke følgende alternativer til å inkludere, utelate eller fjerne filer og mapper fra sikkerhetskopisettet:

Inkluder fil

Her kan du inkludere en fil i sikkerhetskopien

Du kan inkludere en fil som Norton 360 Online legger til automatisk i en filkategori.

Du kan også inkludere en fil som Norton 360 Online ikke legger til automatisk i en filkategori. Hvis en fil du legger til, ikke tilhører en bestemt kategori, legger Norton 360 Online til filen i kategorien Andre filtyper.

Du kan også inkludere filer som har en mappebane som ikke tilhører sikkerhetskopikildene du har valgt. Det kan for eksempel hende at du velger Mine dokumenter som sikkerhetskopikilde, og du vil sikkerhetskopiere en fil som befinner seg utenfor Mine dokumenter. Du kan bruke koblingen Inkluder fil til å legge til filen for sikkerhetskopiering.

Inkluder mappe

Her kan du inkludere en mappe med alle filene den inneholder, i sikkerhetskopien

Når du inkluderer en mappe med flere filer fra forskjellige kategorier, legger Norton 360 Online filene til i sine respektive kategorier. Eksempel: Du har en mappe du har lagt til sikkerhetskopiering som inneholder en bildefil og en videofil. Norton 360 Online legger bildefilen til bildekategorien og videofilen til videokategorien. Mappen vises i begge filkategoriene som inneholder filer som tilhører den aktuelle kategorien.

Du kan også inkludere mapper som ikke befinner seg i sikkerhetskopikildene du anga. Det kan for eksempel hende at du velger mappen Mine dokumenter som sikkerhetskopikilde, og du vil sikkerhetskopiere en mappe som befinner seg utenfor Mine dokumenter. Du kan bruke koblingen Inkluder mappe til å legge til filene i den aktuelle mappen for sikkerhetskopiering.

Utelat fil

Her kan du utelate en fil fra sikkerhetskopien

Du kan utelate en fil som Norton 360 Online legger til automatisk i en filkategori.

Du kan også utelate en fil som Norton 360 Online ikke legger til automatisk i en filkategori. Hvis en fil du utelater, ikke tilhører en bestemt kategori, legger Norton 360 Online til filen i kategorien Andre filtyper.

Du kan også utelate filer som har en mappebane som ikke tilhører sikkerhetskopikildene du har valgt. Det kan for eksempel hende at du velger mappen Mine dokumenter som sikkerhetskopikilde, og du vil utelate en fil som befinner seg i Mine dokumenter. Du kan bruke koblingen Utelat fil til å utelate filen fra sikkerhetskopiering.

Utelat mappe

Her kan du utelate en mappe fra sikkerhetskopien

Du kan utelate filer som ligger i mapper Norton 360 Online automatisk legger til i en filkategori.

Du kan også utelate mapper som har en mappebane som ikke tilhører sikkerhetskopikildene du har valgt. Det kan for eksempel hende at du velger mappen Mine dokumenter som sikkerhetskopikilde, og du vil utelate en mappe som befinner seg i Mine dokumenter. Du kan bruke koblingen Utelat mappe til å utelate mapper fra sikkerhetskopiering.

Fjern fra listen

Her kan du fjerne filer og mapper du manuelt har inkludert i eller utelatt fra sikkerhetskopieringen

Du kan bruke koblingen Fjern fra listen til å fjerne elementer du har inkludert eller utelatt. Når du har fjernet et element, legges det tilbake i tilsvarende filkategori.

Legge filer og mapper til et sikkerhetskopisett

Utelate filer og mapper fra sikkerhetskopisett

Slette sikkerhetskopisett

Endre eller gi nytt navn til et sikkerhetskopisett

Om løsninger på problemer med sikkerhetskopier

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19213798_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 25/07/2011