Andre produkter

Administrere sikkerhetskopisett - Sammendrag

Norton 360 Online tilbyr fleksible funksjoner for sikkerhetskopiering som er enkle å bruke. Du kan stille inn hva du vil sikkerhetskopiere, hvor du vil kopiere det til, og når du vil sikkerhetskopiere. I tillegg kan du revidere opplysningene. Med Norton 360 Online kan du også konfigurere flere innstillinger for sikkerhetskopiering, og lagre dem som navngitte sikkerhetskopisett.

Du kan også bruke koblingen Lær om sikkerhetskopiering øverst i vinduet Administrere sikkerhetskopisett hvis du vil lære om hvordan du bruker de forbedrede sikkerhetskopieringsfunksjonene.

I kategorien Sammendrag i vinduet Administrer sikkerhetskopisett kan du velge og vise innstillingene for sikkerhetskopiering. I kategorien Sammendrag kan du utføre flere aktiviteter som er knyttet til sikkerhetskopisett. I Sammendrag av sikkerhetskopisett vises et sammendrag av innstillingene for hvert sikkerhetskopisett. Under Ting du kan gjøre ser du aktivitetene du kan utføre for styring av sikkerhetskopisettene.

I Sammendrag av sikkerhetskopisett vises gjeldende utvalg av sikkerhetskopisett og innstillingene som er lagret for sikkerhetskopisettet.

Seksjonen Sammendrag av sikkerhetskopisett inneholder følgende informasjon:

Navn på sikkerhetskopisett

Viser navnet på sikkerhetskopisettet du lagret

Du kan velge blant ulike sikkerhetskopieringssett, og vise detaljer for hvert av dem.

Hvis du ikke har lagret noen sikkerhetskopisett, viser Norton 360 Online standard-sikkerhetskopisettnavnet som DefaultSet.

Hva (filer som skal sikkerhetskopieres)

Viser koblingen Forhåndsvisning, som fører til en visning av listen med filene som er inkludert i et sikkerhetskopisett

Du kan klikke på koblingen Hva hvis du vil gå til kategorien Hva og endre innstillingene.

Hvor (sikkerhetskopiplassering)

Viser målplasseringen du valgte for sikkerhetskopiering av filene

Følgende plasseringsalternativer er tilgjengelige ved sikkerhetskopiering:

 • Listen over lokale stasjoner på datamaskinen

 • CD-stasjonene på datamaskinen

 • Eventuelle flash-stasjoner, eksterne harddisker eller iPod

Du kan klikke på koblingen Hvor hvis du vil gå til kategorien Hvor og endre innstillingene.

Når (tidsplan for sikkerhetskopiering)

Viser tidsplanen du har satt opp for sikkerhetskopiering

Du ser en av følgende:

 • Automatisk

 • Ukentlig

 • Månedlig

 • Manuelt

Du kan klikke på koblingen Når hvis du vil gå til kategorien Når og endre innstillingene.

Sist kjørt

Viser dato og klokkeslett for når sikkerhetskopiering ble kjørt sist

Hvis ingen sikkerhetskopieringer er kjørt, angir kategorien Sammendrag at ingen gjeldende sikkerhetskopieringer finnes.

Følgende alternativer finnes i delen Ting du kan gjøre :

Opprette nytt sikkerhetskopisett

Du kan opprette nye sikkerhetskopisett og konfigurere dem.

Når du oppretter et nytt sikkerhetskopisett, endres gjeldende sikkerhetskopisett til det du opprettet. Det nye sikkerhetskopisettet har samme innstillinger som standardinnstillingene. Du kan endre innstillingene slik at de passer til dine behov.

Du kan lage maksimalt 10 sikkerhetskopieringssett med Norton 360 Online.

Slett sikkerhetskopisett

Du kan slette sikkerhetskopisettet og tidligere sikkerhetskopierte filer i valgt sikkerhetskopisett.

Når du klikker på alternativet Slett sikkerhetskopisett, får du følgende alternativer:

 • Slett sikkerhetskopisett

  Sikkerhetskopisettet fjernes.

 • Slett sikkerhetskopisett og filer

  Sikkerhetskopisettet og alle filene i settet fjernes.

Du kan ikke slette et sikkerhetskopisett hvis det er det eneste sikkerhetskopisettet som er tilgjengelig.

Når du sletter et sikkerhetskopisett, endres informasjonen om filene i dette settet. Ikontildekkingen og kategorien for sikkerhetskopiering i vinduet med filegenskaper, vises for eksempel ikke mer.

Gi sikkerhetskopisettet nytt navn

Du kan gi et eksisterende sikkerhetskopisett et nytt navn, i tilfelle du har endret innstillingene for sikkerhetskopiering.

Du kan også endre navnet på standardsettet.

Opprette nytt sikkerhetskopisett

Endre eller gi nytt navn til et sikkerhetskopisett

Om forberedelser til sikkerhetskopiering

Om sikkerhetskopisett

Om løsninger på problemer med sikkerhetskopier

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19213795_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 01/11/2011