Brannmur

Innstillinger for brannmur i Norton 360 Online sjekker datamaskinens Internett-tilkobling slik at den beskyttes mot uønsket kommunikasjonsaktivitet og Internett-inntrenging.

I følgende tabell vises kategoriene som er tilgjengelige i innstillingsvinduet for brannmuren.

Generelle innstillinger

Her kan du aktivere de generelle brannmurfunksjonene og tilpasse portene som datamaskinen bruker til å vise websider.

Du kan styre hvordan brannmuren skal håndtere uvanlige protokoller og nettverkstrafikk til og fra datamaskinen. I henhold til de generelle innstillingene tillater eller blokkerer brannmuren innkommende og utgående tilkoblingsforsøk og deling av ressurser med din datamaskin. Du kan også bruke generelle innstillinger til å la brannmuren styre tilkoblingsforsøk til eller fra blokkerte og inaktive porter på datamaskinen.

Programregler

Lar deg kontrollere Internett-tilgangen til programmene som finnes på datamaskinen din.

Du kan bruke brannmurinnstillingene til å opprette og endre regler for programmer.

Trafikkregler

Her kan du bestemme hvordan brannmuren behandler innkommende og utgående nettverkstilkoblinger av diverse typer

Du kan bruke brannmurinnstillingene til å opprette og endre trafikkregler.

Inntrengings- og nettleserbeskyttelse

Her kan du stille brannmuren til å forhindre inntrengingsforsøk og beskytte nettleseren mot angrep fra skadelige webområder.

Inntrengingsforhindring gjennomsøker all nettverkstrafikk til og fra datamaskinen.

Nettleserbeskyttelse ser etter sårbarheter i nettleserne Internet Explorer 6.0 eller nyere, Chrome 10.0 eller nyere og Firefox 3.6 eller nyere. Du må slå på alternativet Nettleserbeskyttelse for å aktivere denne funksjonen.

Informasjon om nedlasting beskytter datamaskinen mot utrygge filer du laster ned via nettlesere. Denne funksjonen støtter kun nedlastinger som bruker HTTP-protokoll, og kun nettleserne Internet Explorer, Chrome og Firefox

Avanserte innstillinger

Brukes til å aktivere avanserte beskyttelsesfunksjoner for Smart brannmur.

Du kan aktivere eller deaktivere funksjonen Automatisk programstyring.

Automatisk programstyring konfigurerer innstillinger for Internett-tilkobling for webaktiverte programmer når de kjøres for første gang.

Alternativet Lær IPv6 NAT-traverseringstrafikk automatisk er kun tilgjengelig når Automatisk programstyring er slått på. Norton 360 Online inneholder alternativet Lær IPv6 NAT-traverseringstrafikk automatisk slik at du kan styre nettverkstrafikken som bruker Teredo til å kommunisere med datamaskinen.

Etter at du har slått av Automatisk programstyring, kan du slå på Overvåkning av avanserte hendelser. Du kan bruke alternativene for Overvåkning av avanserte hendelser til å konfigurere innstillingene for Internett-tilkobling for Internett-aktiverte programmer første gangen de kjøres.

Slå Smart brannmur av og på

Om Smart brannmur

Om brannmurregler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19213682_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 03/11/2011