Andre produkter

Om Administrasjonsinnstillinger

I vinduet Administrasjonsinnstillinger kan du konfigurere ulike viktige alternativer i Norton 360 Online.

Du får følgende alternativer:

Optimalisering når datamaskinen er inaktiv

Her kan du konfigurere at Norton 360 Online skal defragmentere oppstartsvolumet eller den lokale disken med oppstartsvolumet når datamaskinen er inaktiv.

Når dette alternativet er aktivert, planlegger Norton 360 Online automatisk en optimalisering når det registrerer at du har installert et nytt program på datamaskinen. Optimalisering gjør datamaskinen raskere ved å defragmentere harddisken.

Månedlig rapport

Her kan du se et sammendrag av hvordan Norton 360 Online har beskyttet deg i løpet av de siste 30 dagene.

Denne rapporten inkluderer aktiviteter som Norton 360 Online utførte for å beskytte datamaskinen. Du kan aktivere alternativet Månedlig rapport dersom du vil at Norton 360 Online skal vise denne rapporten automatisk hver 30. dag.

Last ned ny versjon automatisk

Du kan laste ned den siste versjonen av Norton 360 Online automatisk.

Når du blir bedt om det, kan du enkelt installere den nyeste versjonen av Norton 360 Online. Dette alternativet er som standard aktivert. Symantec anbefaler at du har den nyeste versjonen av produktet, siden den kan inneholde nye funksjoner, og fordi den gir økt beskyttelse mot sikkerhetstrusler.

Det kan hende denne funksjonen ikke fungerer i alle versjoner av Norton 360 Online.

Proxy-innstillinger for nettverket

Her kan du angi detaljer om automatisk konfigurering, proxy-innstillinger og autentiseringsinformasjon for tilkobling til Internett.

Programmer som LiveUpdate og Norton Insight, bruker de angitte innstillingene for proxy-serveren til å koble til Symantec-serveren via Internett. LiveUpdate bruker proxy-innstillinger til å hente oppdateringer. Norton Insight bruker proxy-innstillinger til å hente bestemte opplysninger om filene, som klareringsnivå eller digital signatur.

Norton fellesskapsovervåkning

Med denne funksjonen kan du sende inn utvalgt sikkerhets- og programdata til Symantec for analyse.

Norton fellesskapsovervåkning beskytter deg mot nye potensielle risikoer. Den henter inn informasjon om nye sikkerhetsrisikoer fra datamaskinen din, og sender informasjonen til Symantec for analyse. Symantec vurderer disse dataene for å identifisere nye trusler og hva som skal gjøres med dem.

Alternativet Detaljert feildatainnsamling er tilgjengelig når Norton fellesskapsovervåkning er aktivert.

Med alternativet Detaljert feildatainnsamling kan du tillate eller avvise flere detaljerte datainnsendelser. De detaljerte dataene varierer, avhengig av hvilke Norton-feil og -komponenter det er snakk om. Du kan bruke alternativene Alltid, Aldri og Spør meg til å konfigurere innsendelsene.

Varsler fra Norton Oppgaver

Her kan du konfigurere Norton 360 Online til å vise eller skjule varslene som vises når Norton-oppgaver kjøres i bakgrunnen.

Ytelsesovervåkning

Viser ytelsen til datamaskinen.

Når alternativet Ytelsesovervåkning er slått på, overvåker Norton 360 Online CPU-bruken og minnebruken på datamaskinen. Det registrerer også viktige systemaktiviteter som du har utført i løpet av de tre siste månedene.

I tillegg varsler Norton 360 Online deg med ytelsesvarsler hvis et program eller en prosess bruker mye ressurser.

Følgende alternativer er tilgjengelige når Ytelsesovervåkning er slått på:

 • Ytelsesvarsling

  Med dette alternativet kan du angi at Norton 360 Online skal registrere og varsle deg når et program eller en ressurs begynner å bruke markant mer ressurser.

  Varselet fra Norton 360 Online viser informasjon om hvilket program det er snakk om, og hvilke ressurser det bruker. Du kan klikke på koblingen Detaljer og innstillinger i varselet for å se mer informasjon om ressursforbruket til programmet i vinduet File Insight.

  Når dette alternativet er satt til , varsler Norton 360 Online med ytelsesvarsler, og lagrer hendelsen i Sikkerhetslogg. Hvis dette alternativet er satt til Bare loggfør, lagrer Norton 360 Online hendelsen i Sikkerhetslogg, men varsler deg ikke. Du kan også slå av dette alternativet dersom du ikke ønsker å se ytelsesvarsler. Dette alternativet er som standard aktivert.

 • Profil for ressursforbruk ved varsling

  Her kan du konfigurere en profil for hva slags grenser som utløser ytelsesvarsler.

  Når ressursforbruket til et program overskrider en definert grense, viser Norton 360 Online et ytelsesvarsel.

  Du kan angi grensen til Lavt, Middels eller Høyt. Middels er standardinnstillingen.

 • Bruk profil for lavt ressursbruk ved batterikjøring

  Med dette alternativet kan du angi at Norton 360 Online skal sette profilen til lavt forbruk når datamaskinen går på batteriet.

  Dette sikrer at datamaskinen yter bedre ved batterikjøring. Når dette alternativet er av, bruker Norton 360 Online grensen som er angitt i alternativet Profil for ressursforbruk ved varsling. Dette alternativet er som standard aktivert.

 • Varsel for høy bruk av:

  • CPU

   Når dette alternativet er aktivert, registrerer og varsler Norton 360 Online om økt prosessorbruk fra ethvert program og enhver prosess. Dette alternativet er som standard aktivert.

  • Minne

   Når dette alternativet er aktivert, registrerer og varsler Norton 360 Online om økt minnebruk fra ethvert program og enhver prosess. Dette alternativet er som standard aktivert.

  • Disk

   Når dette alternativet er aktivert, registrerer og varsler Norton 360 Online om økt diskbruk fra ethvert program og enhver prosess. Dette alternativet er som standard deaktivert.

  • Referanser

   Når dette alternativet er aktivert, registrerer og varsler Norton 360 Online om økt referansebruk fra ethvert program og enhver prosess. En referanse er en peker som gjør at et program kan åpne eller identifisere ressurser. Dette alternativet er som standard deaktivert.

 • Programutelatelser

  Her kan du velge programmer som skal utelates fra ytelsesvarsler.

  Du kan bruke alternativet Konfigurer for å vise programmene du ikke vil se ytelsesvarsler for.

Strømsparingsmodus

Du kan spare på batteriet ved å midlertidig stoppe flere bakgrunnsoppgaver mens datamaskinen går på batteri.

Dette alternativet er som standard aktivert.

Produktsikkerhet

Med denne funksjonen kan du sikre produktet og beskytte det mot uautoriserte endringer.

Du får følgende alternativer:

 • Tilgang til innstillinger for brukere uten administratorrettigheter

  Med denne funksjonen trenger ikke brukeren å ha administratorrettigheter for å kunne bruke alle alternativene i vinduet Innstillinger

  Dette alternativet er som standard deaktivert. Du må logge på datamaskinen som en administrator for å kunne aktivere dette alternativet. Du har ikke tilgang til Innstillinger -vinduet dersom Innstillinger -vinduet er åpnet med en annen brukerkonto på datamaskinen.

 • Norton manipuleringsbeskyttelse

  Beskytter Norton-produktet fra angrep eller endringer av ukjente, mistenkelige eller truende tilleggsprogrammer

 • Innstillinger for passordbeskyttelse

  Beskytter innstillingene for Norton 360 Online med et passord. Det beskytter produktinnstillingene mot uautorisert tilgang

 • Overvåking av produkttilstand

  Gjør at du kan overvåke eller ignorere beskyttelsesstatusen for antivirus, brannmur, identitetsbeskyttelse og diverse funksjoner i Norton 360 Online

Innstillinger for stillemodus

Du kan slå manuell stillemodus av og på.

Du får følgende alternativer:

 • Stillemodus (manuelt)

  Når du slår på Stillemodus (manuelt), aktiveres stillemodus i en angitt periode. Norton 360 Online holder da tilbake alle varsler og bakgrunnsaktiviteter så lenge som du har angitt.

 • Fullskjermsøk

  Når du aktiverer Fullskjermsøk, oppdager Norton 360 Online automatisk programmer som kjøres i fullskjermmodus, og stillemodus aktiveres. Norton 360 Online holder da tilbake det meste av varsler, og stanser bakgrunnsaktiviteter. Bare aktiviteter som beskytter datamaskinen mot virus og andre sikkerhetsrisikoer, kjøres.

 • Automatisk stillemodus ved oppdagelse av:

  • Platebrenning med IMAPI 2.0

   Når du bruker et Media Center-program til å brenne en CD eller DVD, oppdager Norton 360 Online denne aktiviteten og slår på automatisk stillemodus. Når automatisk stillemodus er slått på, holder Norton 360 Online tilbake bakgrunnsaktiviteter, men varsler og beskjeder fortsetter å vises.

  • TV-opptak med Media Center

   Når du bruker et Media Center-program til å ta opp et TV-program, oppdager Norton 360 Online denne aktiviteten og slår på automatisk stillemodus. Når automatisk stillemodus er slått på, holder Norton 360 Online tilbake bakgrunnsaktiviteter, men varsler og beskjeder fortsetter å vises.

  • Egendefinerte programmer

   Når du kjører et program på listen over Egendefinerte programmer, oppdager Norton 360 Online denne aktiviteten og slår på automatisk stillemodus. Når automatisk stillemodus er slått på, holder Norton 360 Online tilbake bakgrunnsaktiviteter, men varsler og beskjeder fortsetter å vises.

   Du kan redigere listen med programmer du vil at skal aktivere automatisk stillemodus.

Forsinkelse av automatisk fortsettelse

Her kan du utsette den automatiske kjøringen av Norton-oppgaver i bakgrunnen når datamaskinen går ut av dvale- eller standbymodus.

Forsinkelse av automatiske oppgaver

Her kan du angi varighet for når bestemte Norton-programmer som kjøres automatisk når du slår på datamaskinen, skal kjøres.

Det forsinker ikke beskyttelsen fra Norton 360 Online. Du kan angi Forsinkelse av automatiske oppgaver for en periode fra 1 minutt til 20 minutter. Standardvarigheten er 20 minutter.

Tidsavbrudd på grunn av inaktivitet

Med denne funksjonen kan du angi hvor lang tid det skal gå før Norton 360 Online identifiserer datamaskinen som inaktiv.

Du kan angi tidsavbrudd ved inaktivitet etter en periode på mellom 1 og 30 minutter. Standardvarigheten er 10 minutter.

Opprydding i Firefox

Bidrar til at PCen kjører effektivt og problemfritt ved å slette ubrukte midlertidige filer og surfelogg hvis du bruker Firefox.

Norton 360 Online rydder automatisk opp i midlertidige filer fra Internet Explorer, logg og bokmerker i bakgrunnen.

Du får følgende alternativer:

 • Opprydding av midlertidige Firefox-filer

  Med denne funksjonen kan du fjerne midlertidige filer som samler seg opp når du surfer med Firefox.

 • Opprydding i Firefox-logg

  Med denne funksjonen kan du fjerne logger og bokmerker som samler seg opp når du surfer med Firefox.

Om Norton manipuleringsbeskyttelse

Om å beskytte Norton 360 Online-innstillingene med passord

Om proxy-innstillinger for nettverk

Om Norton 360 Online-innstillinger

Tilpasse innstillinger for Norton 360 Online

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19134745_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 27/10/2011