Andre produkter

Om Avanserte innstillinger for Smart brannmur

Med Avanserte innstillinger for Smart brannmur kan du aktivere de avanserte beskyttelsesfunksjonene i Smart brannmur ved å deaktivere Automatisk programstyring.

Automatisk programstyring konfigurerer innstillinger for Internett-tilkobling for webaktiverte programmer når de kjøres for første gang. Alternativet Lær IPv6 NAT-traverseringstrafikk automatisk er kun tilgjengelig når Automatisk programstyring er slått på. Du kan bruke dette alternativet til å angi hvordan Norton 360 Online skal kontrollere nettverkstrafikk som bruker Teredo til å kommunisere med datamaskinen.

Etter at du har slått av Automatisk programstyring, kan du slå på Overvåkning av avanserte hendelser. Du kan bruke alternativene for Overvåkning av avanserte hendelser til å konfigurere innstillinger for Internett-aktiverte programmer første gangen de kjøres. Når du slår på funksjonen for Overvåkning av avanserte hendelser, får du flere varsler fra brannmuren. Du kan tillate eller avvise enhver hendelse som kan skade datamaskinen. Når hendelsen inntreffer første gang, vises et brannmurvarsel som gir deg anledning til å tillate eller blokkere hendelsen. Hvis du tillater hendelsen, vises hendelsesopplysningene under den aktuelle kategorien som er tilgjengelig i Overvåkning av avanserte hendelser. Programmet som starter den tillatte hendelsen, legges til på klarert-listen til den tilhørende kategorien i Overvåkning av avanserte hendelser. Du kan fjerne programmet fra listen. I dette tilfellet vises et brannmurvarsel når programmet utløser hendelsen igjen.

Innstillingen Overvåkning av avanserte hendelser har følgende kategorier som beskytter datamaskinen:

Programkomponent

Overvåker skadelige programmer som starter Internett-aktiverte programmer.

Programstart

Overvåker skadelige programmer som kobler seg til trygge programmer uten å bli oppdaget.

Kommandolinjekjøring

Overvåker trojanske hester eller skadelige programmer som starter klarerte programmer i skjult modus med kommandolinjeparametere.

Kodeinjisering

Overvåker trojanske hester eller skadelige programmer som tilfører kode i en programprosess uten å utløse varsler fra brannmuren.

Vindusmeldinger

Overvåker trojanske hester og andre skadelige programmer som manipulerer programmers atferd slik at de kobler seg til Internett uten å utløse varsler fra brannmuren.

Direktetilgang til nettverk

Overvåker trojanske hester og andre skadelige programmer som omgår nettverkstrafikk.

Disse programmene penetrerer TCP/IP-laget i Windows slik at de kan sende og motta data uten å utløse varsler fra brannmuren.

Endring av Active Desktop

Overvåker skadelige programmer som bruker dokumenterte grensesnitt fra klarerte programmer til å overføre data utenfor nettverket uten å utløse varsler fra brannmuren

Keylogger-overvåkning

Overvåker skadelige keyloggerprogrammer som får tilgang til en brukers personlige opplysninger på en bestemt datamaskin ved å overvåke tastetrykkene.

COM-kontroll

Overvåker skadelige programmer som manipulerer atferden til et program ved å eksemplifisere kontrollerte COM-objekter.

Om brannmurinnstillinger

Om Norton 360 Online-innstillinger

Tilpasse innstillinger for Norton 360 Online

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19134741_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 31/10/2011