Om Avanserte innstillinger for Smart brannmur

Med Avanserte innstillinger for Smart brannmur kan du aktivere de avanserte beskyttelsesfunksjonene i Smart brannmur ved å deaktivere Automatisk programstyring.

Automatisk programstyring konfigurerer automatisk innstillinger for Internett-tilkobling for nettaktiverte programmer når de kjøres for første gang. Alternativet Lær IPv6 NAT-traverseringstrafikk automatisk er kun tilgjengelig når alternativet Automatisk programstyring er satt til Aggressiv eller Automatisk. Du kan bruke dette alternativet til å angi hvordan Norton Business Suite skal kontrollere nettverkstrafikk som bruker Teredo til å kommunisere med datamaskinen.

Du konfigurerer alternativet Automatisk programstyring med følgende innstillinger:

  • Aggressiv - Gjør at Norton Business Suite varsler deg når et program med klareringsnivå Ikke bevist eller Dårlig mottar trafikk. Du kan velge om du vil tillate eller blokkere trafikken etter at du har sett på omdømmeinformasjonen i brannmurvarselet. Når du velger dette alternativet, varsler ikke Norton Business Suite deg om utgående trafikk, uavhengig av programmets omdømme (Norton-klarert, godt, ikke bevist, dårlig eller farlig). Norton Business Suite tar automatisk avgjørelser om utgående trafikk.

  • Automatisk - Gjør at Norton Business Suite kan ta avgjørelser automatisk når et program sender eller mottar trafikk. Når du velger dette alternativet, viser ikke Norton Business Suite brannmurvarsler i det hele tatt.

  • Av - Slår av Automatisk programkontroll. Hvis du har valgt dette alternativet, må du angi innstillinger for Internett-tilgang manuelt for all innkommende og utgående trafikk i brannmurvarslene.

Etter at du har slått av Automatisk programstyring, kan du slå på Overvåkning av avanserte hendelser. Du kan bruke alternativene for Overvåkning av avanserte hendelser til å konfigurere innstillinger for Internett-aktiverte programmer første gangen de kjøres. Når du slår på funksjonen for Overvåkning av avanserte hendelser, får du flere varsler fra brannmuren. Du kan tillate eller avvise enhver hendelse som kan skade datamaskinen. Når hendelsen inntreffer første gang, vises et brannmurvarsel som gir deg anledning til å tillate eller blokkere hendelsen. Hvis du tillater hendelsen, vises hendelsesopplysningene under den aktuelle kategorien som er tilgjengelig i Overvåkning av avanserte hendelser. Programmet som starter den tillatte hendelsen, legges til på klarert-listen til den tilhørende kategorien i Overvåkning av avanserte hendelser. Du kan fjerne programmet fra listen. I dette tilfellet vises et brannmurvarsel når programmet utløser hendelsen igjen.

Innstillingene for Overvåkning av avanserte hendelser har følgende kategorier som beskytter datamaskinen:

Programkomponent

Overvåker skadelige programmer som starter Internett-aktiverte programmer.

Programstart

Overvåker skadelige programmer som kobler seg til trygge programmer uten å bli oppdaget.

Kommandolinjekjøring

Overvåker trojanske hester eller skadelige programmer som starter klarerte programmer i skjult modus med kommandolinjeparametere.

Kodeinjisering

Overvåker trojanske hester eller skadelige programmer som tilfører kode i en programprosess uten å utløse varsler fra brannmuren.

Denne kategorien er ikke tilgjengelig hvis du bruker en 64-bitersversjon av Windows.

Vindusmeldinger

Overvåker trojanske hester og andre skadelige programmer som manipulerer programmers atferd slik at de kobler seg til Internett uten å utløse varsler fra brannmuren.

Denne kategorien er ikke tilgjengelig hvis du bruker en 64-bitersversjon av Windows.

Direktetilgang til nettverk

Overvåker trojanske hester og andre skadelige programmer som omgår nettverkstrafikk.

Disse programmene penetrerer TCP/IP-laget i Windows slik at de kan sende og motta data uten å utløse varsler fra brannmuren.

Endring av Active Desktop

Overvåker skadelige programmer som bruker dokumenterte grensesnitt fra klarerte programmer til å overføre data utenfor nettverket uten å utløse varsler fra brannmuren.

Denne kategorien er ikke tilgjengelig hvis du bruker en 64-bitersversjon av Windows.

Tasteloggeraktivitet

Overvåker skadelige keyloggerprogrammer som får tilgang til en brukers personlige opplysninger på en bestemt datamaskin ved å overvåke tastetrykkene.

Denne kategorien er ikke tilgjengelig hvis du bruker en 64-bitersversjon av Windows.

COM-kontroll

Overvåker skadelige programmer som manipulerer atferden til et program ved å eksemplifisere kontrollerte COM-objekter.

Denne kategorien er ikke tilgjengelig hvis du bruker en 64-bitersversjon av Windows.

Om brannmurinnstillinger

Om Norton Business Suite-innstillinger

Tilpasse innstillinger for Norton Business Suite

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19134741_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013