Andre produkter

Om innstillinger for søk og risikoer

Med innstillingene for søk og risikoer kan du tilpasse søkene som Norton 360 Online kjører på datamaskinen. Du kan konfigurere Norton 360 Online-søk basert på den digitale signaturen og klareringsnivået til filene på datamaskinen. Du kan definere hvordan Norton 360 Online skal opptre når det gjennomsøker e-postmeldinger, og egendefinere gjennomsøking av filene du mottar i direktemeldingsprogrammer.

Du kan bruke følgende innstillinger for søk og risikoer:

Datamaskinsøk

Med Norton 360 Online kan du kjøre forskjellige typer søk, for å oppdage og hindre virusinfeksjoner på datamaskinen. Søkene er Hurtigsøk, Fullstendig systemsøk og Egendefinert søk. Du kan bruke de forskjellige alternativene under Datamaskinsøk til å egendefinere søkene som Norton 360 Online utfører på datamaskinen. Du kan også spesifisere søk i komprimerte filer og Microsoft Office-dokumenter.

Med alternativene for datamaskinsøk kan du også spesifisere søk som oppdager rootkits, andre stealth-elementer, sporingsinformasjonskapsler og ukjente sikkerhetstrusler. Velg mellom følgende alternativer:

 • Smarte definisjoner

  Her kan du velge å kun installere de aller viktigste virusdefinisjonene.

  Siden Smarte definisjoner bare er en underkategori av virusdefinisjonene, bruker du minst mulig tid på nedlasting og installering, og mindre minne.

 • Søk i komprimerte filer

  Gjennomsøker og reparerer filer inni komprimerte filer.

  Når du slår på denne funksjonen, søker Norton 360 Online etter og oppdager virus og andre sikkerhetsrisikoer i filer som ligger inni komprimerte filer. De komprimerte filene fjernes.

 • Automatisk Microsoft Office-søk

  Søker gjennom Microsoft Office-filer når du åpner dem.

  Hvis du oppgraderer til Microsoft Office 2000 eller nyere etter at Norton 360 Online er installert, må du slå på dette alternativet for å sikre automatisk gjennomsøking av Microsoft Office-filer.

 • Søk etter rootkits og stealth-elementer

  Søker etter rootkits og andre sikkerhetsrisikoer som kan være skjult på datamaskinen.

 • Søk på nettverksstasjoner

  Søker gjennom nettverksstasjonene datamaskinen er koblet til.

  Norton 360 Online utfører søk på nettverksstasjoner ved fullstendige systemsøk og tilpassede søk. Alternativet Søk på nettverksstasjoner er som standard aktivert. Hvis du deaktiverer dette alternativet, søker ikke Norton 360 Online gjennom nettverksstasjoner.

 • Heuristisk beskyttelse

  Søker gjennom datamaskinen for å beskytte mot ukjente sikkerhetstrusler.

  Norton 360 Online bruker heuristisk teknologi for å kontrollere mistenkelige trekk ved en fil, og kategorisere den som infisert. Den sammenligner trekkene ved filen med en kjent, infisert fil. Hvis filen har nok mistenkelige trekk, identifiserer Norton 360 Online den som infisert med en trussel.

 • Søk etter sporingsinformasjonskapsler

  Søker etter de små filene som programmer kan plassere på datamaskinen for å spore aktivitetene dine.

 • Fullstendig systemsøk

  Søker gjennom datamaskinen når den er inaktiv.

  Norton 360 Online kjører et fullstendig systemsøk mens datamaskinen er inaktiv. Etter at søket er fullført, kan du se sammendraget av søkeresultatene og utføre nødvendige tiltak når du bruker datamaskinen igjen. Du kan bruke alternativet Konfigurer til å planlegge det fullstendige systemsøket.

 • Antall tråder ved manuelle søk

  Her kan du velge hvor mange tråder Norton 360 Online bruker ved manuelle søk. Tråder er undergrupper av en prosess, som deler prosessressurser, men som kjører uavhengig av hverandre. Tråder hjelper til ved parallell kjøring av et program, for å la programmet operere raskere i et miljø med flere prosessorer.

Ytelsesprofiler for søk

Med innstillinger for Ytelsesprofiler for søk kan du konfigurere hvordan Norton 360 Online skal søke i datamaskinen basert på den digitale signaturen og klareringsnivået til filene.

Du må konfigurere innstillinger for Ytelsesprofiler for søk før du kjører søk eller før søk er planlagt. Norton 360 Online søker i datamaskinen i henhold til konfigurasjonen du har angitt i innstillinger for Ytelsesprofiler for søk.

Du kan konfigurere følgende alternativer for Ytelsesprofiler for søk:

 • Fullt søk

  Konfigurere et fullstendig søk av datamaskinen.

 • Standardklarering

  Konfigurere et søk som utelukker Norton-klarerte filer.

 • God klarering

  Konfigurer et søk som utelukker filer som er klarert av Norton og klarert av fellesskapet og filer som har en kjent digital signatur.

Beskyttede porter

Innstillingene for Beskyttede porter beskytter POP3- og SMTP-portene til e-postprogrammet.

Med dette alternativet kan du konfigurere POP3- og SMTP-porter manuelt, for e-postbeskyttelse. Hvis SMTP- og POP3-portnumrene som Internett-leverandøren har oppgitt for e-postprogrammet ditt, er andre portnumre enn de som er standard, må du konfigurere Norton 360 Online til å beskytte portene.

Virussøk i e-post

Virussøk i e-post er laget for å beskytte deg mot trusler som sendes eller mottas i e-postvedlegg.

Du kan bruke alternativene for Virussøk i e-post til å definere hva Norton 360 Online skal gjøre når det søker i e-post. Basert på alternativene du velger, søker Norton 360 Online automatisk i e-post som du sender og mottar.

Søk i direktemeldingsprogram

Med alternativene for Søk i direktemeldinger kan du tilpasse søk i filer du mottar gjennom direktemeldingsprogram.

Du kan velge støttede direktemeldingsprogrammer du kan komme til å motta filer gjennom. Norton 360 Online søker gjennom filene du mottar fra de valgte direktemeldingsprogrammene.

Utelatelser/lav risiko

Utelatelsesalternativene angir elementer som mapper, filer og stasjoner som utelates fra Norton 360 Online-søk. Søk, signaturer og lavrisikoelementer er noen eksempler på elementer som kan utelates fra søk.

Med utelatelsesalternativene kan du velge hvilke risikokategorier du vil at Norton 360 Online skal lete etter. Velg mellom følgende alternativer:

 • Lav risiko

  Her kan du håndtere lavrisikoelementer på datamaskinen.

  Du kan angi hvordan du vil at Norton 360 Online skal reagere på lavrisikoelementer.

 • Elementer som skal utelates fra søk

  Her kan du bestemme hvilke stasjoner, mapper eller filer du vil utelate fra risikosøk.

  Du kan legge til nye elementer som skal utelates, eller redigere elementene som alt ligger i listen over utelatte elementer. Du kan også fjerne elementer fra utelatelseslisten.

 • Elementer som skal utelates fra Auto-Protect og SONAR-oppdagelse

  Her kan du bestemme hvilke stasjoner, mapper eller filer du vil utelate fra Auto-Protect- og SONAR-søk.

  Du kan legge til nye elementer som skal utelates, eller endre elementene du alt har utelatt. Du kan også fjerne elementer fra utelatelseslisten.

 • Signaturer som skal utelates fra all oppdagelse

  Her kan du velge kjente risikoer etter navn, og fjerne risikonavn fra utelatelseslisten

  Du kan også se risikoens effekt ut fra ytelse, personvern, fjerning og stealth-effekt.

Utelatelser reduserer beskyttelsesnivået, og bør bare brukes hvis du har et spesielt behov for det.

Insight-oversikt

Insight nettverkssøk bruker skyteknologi. Dette vil si at en ekstern server på Internett inneholder de nyeste virusdefinisjonene. Norton 360 Online søker gjennom datamaskinen etter de siste sikkerhetstruslene. Når Norton 360 Online utfører Insight nettverkssøk, bruker det virusdefinisjonene som er tilgjengelige lokalt og i skyen. Du får ekstra beskyttelse med Norton 360 Online, takket være de nyeste definisjonene fra skyen. Disse kommer i tillegg til de definisjonene som er tilgjengelige lokalt på datamaskinen.

Tilpasse innstillinger for Norton 360 Online

Om antivirusinnstillinger

Om Norton 360 Online-innstillinger

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19117843_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 30/10/2011