Utløpsstatus for tjenesten

Du må ha en aktiv Norton Security Online-tjeneste for at datamaskinen skal kunne beskyttes. Hvis du ikke aktiverer tjenesten på nytt innenfor tidsfristen som er angitt, beskytter ikke produktet deg lenger. Du mottar heller ikke programoppdateringer og definisjonsoppdateringer fra Symantec etter at tjenesten har utløpt.

Dersom tjenestestatusen er utløpt eller i ferd med å utløpe, kan det hende at du mottar jevnlige varsler om at du må aktivere tjenesten på nytt. Du kan bruke alternativene i varselet til å gå videre. Hvis de tilgjengelige alternativene ikke løser problemet, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

Aktivering starter Norton-abonnementet

Aktivere Norton-tjenesten

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1911755_ns_sos_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 11/12/2014