Trussel oppdaget

Vinduet Trusler funnet inneholder informasjon om virus som er oppdaget på datamaskinen.

Vinduet inneholder også informasjon om sikkerhetsrisikoer, som for eksempel spion- og reklameprogrammer.

I vinduet Trusler funnet finner du følgende informasjon:

Navn

Viser navnet på risikoen og gjeldende status.

Klikk på navnet på risikoen hvis du vil vite mer om den. Detaljer om risikoen vises i vinduet File Insight.

Risiko

Angir risikonivået (høyt, middels eller lavt).

Status

Angir gjeldende status for risikoen.

Handling

Viser handlingen du kan utføre på handlingen.

Merk handlingen du vil utføre, og klikk på . Anbefalte handlinger vises med en stjerne (*).

Du kan velge et alternativ i rullegardinlisten Handling for den identifiserte risikoen. Velg mellom følgende alternativer:

Løs

Med denne funksjonen kan du fjerne risikoen.

Manuell løsning

Med dette alternativet kan du løse problemet manuelt.

Dersom du eliminerer en trussel manuelt, velger du alternativet Søk på nytt for å fjerne trusselinformasjonen fra vinduet Sikkerhetslogg.

Ignorer

Ignorerer risikoen.

Norton 360 Online inkluderer risikoen i fremtidige søk. Dette alternativet er tilgjengelig én gang, første gang elementer som utgjør en liten risiko, oppdages.

Dette alternativet er tilgjengelig helt til du endrer standardinnstillingene for alternativet Lav risiko under Datamaskinsøk i vinduet Innstillinger.

Utelat

Legger til risikoen i den relevante utelatelseslisten i alternativene, slik at den ikke blir tatt med i fremtidige søk.

Få hjelp

Tar deg med til webområdet for Symantec Security Response, der du finner informasjon om manuell fjerning av og generell informasjon om den aktuelle risikoen.

Søk på nytt

Søker på nytt, for å være helt sikker på at risikoen er fjernet fra datamaskinen.

Du kan bruke følgende alternativer:

Eksporter resultatene

Med denne funksjonen kan du lagre søkeresultatene til en bestemt plassering på datamaskinen.

Norton 360 Online lagrer oppsummeringen av søkeresultatene i ett av følgende filformat:

  • .txt

  • .xml

  • .html

Bruk alle

Bruker valgt handling på alle risikoene som er oppført i vinduet Trusler funnet.

Du kan ikke bruke dette alternativet hvis valgt handling er Få hjelp eller Manuell løsning.

Fullfør

Lukker vinduet.

Norton 360 Online varsler deg for å fjerne risikoene som oppdages i løpet av søket før du lukker vinduet.

Resultatoversikt

Viser vinduet Resultatoversikt.

Oppsummeringen omfatter antall gjennomsøkte filer, antall risikoer som ble oppdaget, og antall risikoer som ble løst. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis alle de oppdagede truslene er løst.

Du kan bruke koblingen klikk her til å gjenopprette isolerte filer. Koblingen klikk her nederst på siden gir deg tilgang til området med Norton nødverktøy, som du kan bruke til å eliminere de uløste trusselelementene.

Om behandling av risikoelementer som oppdages ved gjennomsøking

Om Datamaskinsøk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1911063_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 27/09/2011