Andre produkter

Resultatoversikt

Vinduet Resultatoversikt viser resultatene av det siste søket som ble utført. Oppsummeringen omfatter antall gjennomsøkte filer, antall risikoer som ble oppdaget, og antall risikoer som ble løst.

Hvis det siste søket som ble utført, var et hurtigsøk, viser dette vinduet resultatene av en rask gjennomsøking av områdene på datamaskinen. Virus, spionprogrammer og andre risikoer bruker ofte disse områdene.

Hvis det siste søket som ble utført, var et fullstendig systemsøk, viser dette vinduet resultatene av en omfattende gjennomsøking av datamaskinen.

Statusene i vinduet Resultatoversikt er følgende:

Totalt antall gjennomsøkte elementer

Angir hvor mange filer, hovedoppstartssektorer eller oppstartssektorer som ble gjennomsøkt.

Du kan klikke rullegardinpilen for å vise følgende detaljer:

  • Områdene i datamaskinen som Norton 360 Online har gjennomsøkt, og antall gjennomsøkte filer i disse områdene.

  • Antall filer som er Norton-klarerte.

  • Antall filer som hoppes over. Disse filene har allerede blitt gjennomsøkt, og er ikke blitt endret siden siste søk.

Totalt antall sikkerhetsrisikoer oppdaget

Angir hvor mange virus, spionprogrammer og andre risikoer som ble oppdaget.

Du kan klikke rullegardinpilene for å vise hvor mange risikoer som er oppdaget i hver risikotype.

Totalt antall løste sikkerhetsrisikoer

Angir hvor mange problemer som ble løst.

Du kan klikke rullegardinpilene for å vise hvor mange risikoer som er løst i hver risikotype.

Totalt antall sikkerhetsrisikoer som krever oppmerksomhet

Angir hvor mange risikoer som ikke ble eliminert.

Du kan bruke denne koblingen til å se flere detaljer om disse elementene i vinduet Trusler funnet.

Du kan bli nødt til å starte datamaskinen på nytt når søket er fullført. Hvis Norton 360 Online ber deg om å starte datamaskinen på nytt, må du lukke meldingen, lagre alle åpne filer og så starte datamaskinen på nytt.

Du kan bruke følgende alternativer:

Eksporter resultatene

Med denne funksjonen kan du lagre søkeresultatene til en bestemt plassering på datamaskinen.

Norton 360 Online lagrer oppsummeringen av søkeresultatene i ett av følgende filformat:

  • .txt

  • .xml

  • .html

Fullfør

Lukker vinduet.

Norton 360 Online varsler deg for å fjerne risikoene som oppdages i løpet av søket før du lukker vinduet.

Koblingen klikk her i vinduet Resultatoversikt gir deg tilgang til området med Norton nødverktøy, som du kan bruke til å eliminere de uløste trusselelementene.

Kjøre et hurtigsøk

Kjøre et fullstendig systemsøk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1911055_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 30/09/2011