Andre produkter

Endre et planlagt søk

Du kan endre planen for planlagte, egendefinerte søk, hurtigsøk eller fullstendige systemsøk, i vinduet Søk.

Slik redigerer du et planlagt søk fra Norton 360 Online-dialogboksen Søk :

  1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på PC-sikkerhet, og deretter på Kjør søk.

  2. Klikk på Egendefinert søk under Datamaskinsøk, i vinduet Søk.

  3. Klikk på .

  4. Klikk på redigeringsikonet ved siden av det søket du vil redigere, i kolonnen Rediger søk i vinduet Søk.

  5. Rediger planen i kategorien Planer for søk i vinduet Rediger søk.

    De fleste tidsintervallene inneholder ekstra alternativer som du kan bruke til å justere tidsplanen ytterligere. Angi de ekstra alternativene der det er nødvendig.

  6. Klikk på OK.

Planlegge et søk

Planlegge et fullstendig systemsøk

Om planlegging av søk

Om Datamaskinsøk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1910946_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 01/11/2011