Andre produkter

Planlegge et søk

Du har full fleksibilitet når det gjelder planlegging av tilpassede søk. Når du velger hvor ofte du vil at et søk skal kjøres (daglig, ukentlig eller månedlig), får du andre alternativer også. Du kan for eksempel be om et månedlig søk, og deretter planlegge det slik at det kjøres på flere dager i stedet.

I tillegg til egendefinerte søk som du oppretter, kan du i Norton 360 Online planlegge fullstendige systemsøk og hurtigsøk.

Du kan også planlegge at søket skal kjøres med bestemte tidsintervaller (timer eller dager). Du planlegger egendefinerte søk i vinduet Søk.

I Norton 360 Online kan du velge flere datoer hvis du planlegger et månedlig søk.

Slik planlegger du et egendefinert søk:

 1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på PC-sikkerhet, og deretter på Kjør søk.

 2. Klikk på Egendefinert søk under Datamaskinsøk, i vinduet Søk.

 3. Klikk på .

 4. Klikk på redigeringsikonet ved siden av det egendefinerte søket du vil planlegge, i kolonnen Rediger søk i vinduet Søk.

 5. Gjør ett av følgende i kategorien Planer for søk i vinduet Rediger søk.

  • Hvis du ikke vil kjøre søket på et bestemt tidspunkt, men vil at søkealternativene og gjennomsøkte elementer skal lagres, velger du Ikke planlegg dette søket.

  • Hvis du vil kjøre søket ved bestemte tidsintervaller, velger du Kjør ved bestemt tidsintervall.

  • Hvis du vil kjøre søket på et bestemt tidspunkt hver dag, velger du Daglig.

  • Hvis du vil kjøre søket på en bestemt dag i en uke, velger du Ukentlig.

  • Hvis du vil kjøre søket på en bestemt dag i en måned, velger du Månedlig.

  Disse tidsintervallene inneholder ekstra alternativer som du kan bruke til å justere tidsplanen ytterligere. Angi de ekstra alternativene der det er nødvendig.

 6. Under Utfør søk gjør du følgende:

  • Hvis du bare vil søke når datamaskinen er inaktiv, merker du av for Bare hvis inaktiv.

  • Hvis du bare vil kjøre søket når datamaskinen er koblet til en ekstern strømkilde, merker du av for Bare på nettstrøm.

  • Hvis du vil hindre at datamaskinen går i hvile- eller ventemodus, merker du av for Hindre standby.

 7. Under Etter at søket er fullført: velger du hvilken tilstand datamaskinen skal være i når søket er ferdig. Velg mellom følgende alternativer:

  • Slå av

  • Hvilemodus

  • Dvale

 8. Klikk på OK.

Opprette et egendefinert søk

Endre et planlagt søk

Planlegge et fullstendig systemsøk

Om planlegging av søk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1910914_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 01/11/2011