Kjøre et egendefinert søk

Når du kjører et egendefinert søk, trenger du ikke å definere hva du vil gjennomsøke på nytt.

Du kan kjøre egendefinerte søk fra vinduet Søk.

Kjøre et egendefinert søk

 1. Dobbeltklikk på Sikkerhet og klikk deretter på Søk i hovedvinduet i Norton.

 2. I vinduet Søk, under Søk og oppgaver, klikker du på Egendefinert søk.

 3. Klikk på Go.

 4. Klikk på Kjør ved det egendefinerte søket du vil kjøre, i vinduet Søk.

  Du kan bruke følgende alternativer til å stanse et egendefinert søk midlertidig:

  Pause

  Stanser et egendefinert søk midlertidig.

  Klikk på Fortsett for å fortsette søket.

  Stopp

  Avslutter et egendefinert søk.

  Klikk på Ja for å bekrefte.

 5. I vinduet Resultatoversikt gjør du ett av følgende:

  • Hvis ingen elementer krever spesiell oppmerksomhet, klikker du på Fullfør.

  • Hvis noen av elementene krever mer oppmerksomhet, kan du gå gjennom risikoene i vinduet Trusler funnet.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1910881_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 18/06/2018