Kjøre et egendefinert søk

Når du kjører et egendefinert søk, trenger du ikke å definere hva du vil gjennomsøke på nytt.

Du kan kjøre egendefinerte søk fra vinduet Søk.

Slik kjører du et egendefinert søk:

 1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på PC-sikkerhet og Kjør søk.

 2. Klikk på Egendefinert søk under Datamaskinsøk, i vinduet Søk.

 3. Klikk på .

 4. Klikk på Kjør ved det egendefinerte søket du vil kjøre, i vinduet Søk.

  Du kan bruke følgende alternativer til å stanse et egendefinert søk midlertidig:

  Pause

  Stanser et egendefinert søk midlertidig.

  Klikk på Fortsett for å fortsette søket.

  Stopp

  Avslutter et egendefinert søk.

  Klikk på Ja for å bekrefte.

 5. I vinduet Resultatoversikt gjør du ett av følgende:

  • Hvis ingen elementer krever spesiell oppmerksomhet, klikker du på Fullfør.

  • Hvis noen av elementene krever spesiell oppmerksomhet, kan du gå gjennom risikoene i vinduet Trusler funnet.

Om egendefinerte søk

Om vinduet Resultatoversikt

Om vinduet Trusler oppdaget

Om Datamaskinsøk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1910881_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 23/08/2011