Kjøre et egendefinert søk

Når du kjører et egendefinert søk, trenger du ikke å definere hva du vil gjennomsøke på nytt.

Du kan kjøre egendefinerte søk fra vinduet Søk.

Slik kjører du et egendefinert søk:

 1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på PC-sikkerhet og Kjør søk.

 2. Klikk på Egendefinert søk under Datamaskinsøk, i vinduet Søk.

 3. Klikk på .

 4. Klikk på Kjør ved det egendefinerte søket du vil kjøre, i vinduet Søk.

  Du kan bruke følgende alternativer til å stanse et egendefinert søk midlertidig:

  Pause

  Stanser et egendefinert søk midlertidig.

  Klikk på Fortsett for å fortsette søket.

  Stopp

  Avslutter et egendefinert søk.

  Klikk på Ja for å bekrefte.

 5. I vinduet Resultatoversikt gjør du ett av følgende:

  • Hvis ingen elementer krever spesiell oppmerksomhet, klikker du på Fullfør.

  • Hvis noen av elementene krever spesiell oppmerksomhet, kan du gå gjennom risikoene i vinduet Trusler funnet.

Om egendefinerte søk

Om vinduet Resultatoversikt

Om vinduet Trusler oppdaget

Om Datamaskinsøk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1910881_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 23/08/2011