Behandling av risikoelementer som oppdages ved gjennomsøkning

Etter et søk vises en oppsummering av søkeresultatet, i vinduet Resultatoversikt. Du kan bruke vinduet Trusler funnet til å uskadeliggjøre elementer som ikke ble uskadeliggjort automatisk i løpet av søket.

Du kan bruke sikkerhetslogg til å gå tilbake til søkeresultater og løse eventuelle trusler som ikke ble løst automatisk i løpet av søket. Under Anbefalt handling i vinduet Sikkerhetslogg ser du hva du bør gjøre for å løse sikkerhetstrusselen.

Relaterte løsninger

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1910843_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 20/06/2017