Om behandling av risikoelementer som oppdages ved gjennomsøking

Etter et søk vises en oppsummering av søkeresultatet, i vinduet Resultatoversikt. Du kan bruke vinduet Trusler funnet til å uskadeliggjøre elementer som ikke ble uskadeliggjort automatisk i løpet av søket.

I rullegardinlisten Vis i vinduet Sikkerhetslogg kan du løse eventuelle problemer som ikke ble løst automatisk under søket. Under Anbefalt handling i vinduet Sikkerhetslogg ser du hva du bør gjøre for å løse sikkerhetstrusselen.

Dersom du har kjørt et fullstendig systemsøk, viser Norton Business Suite vinduet Søk når søket er fullført. I vinduet Søk ser du hver aktivitet og status for søkeresultatet.

Vise elementer i Sikkerhetslogg

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1910843_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013