Om behandling av risikoelementer som oppdages ved gjennomsøking

Etter et søk vises en oppsummering av søkeresultatet, i vinduet Resultatoversikt. Du kan bruke vinduet Trusler funnet til å uskadeliggjøre elementer som ikke ble uskadeliggjort automatisk i løpet av søket.

I rullegardinlisten Vis i vinduet Sikkerhetslogg kan du løse eventuelle problemer som ikke ble løst automatisk under søket. Under Anbefalt handling i vinduet Sikkerhetslogg ser du hva du bør gjøre for å løse sikkerhetstrusselen.

Dersom du har kjørt et fullstendig systemsøk, viser Norton Business Suite vinduet Søk når søket er fullført. I vinduet Søk ser du hver aktivitet og status for søkeresultatet.

Vise elementer i Sikkerhetslogg

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1910843_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013