Andre produkter

Om Norton 360 Online-søk

Du kan bruke Norton 360 Online-søk til å beskytte datamaskinen mot alle typer virus og ukjente trusler, ved hjelp av oppdaterte virusdefinisjoner. Programmet søker også gjennom all Internett-aktivitet som foregår på datamaskinen, slik at den beskyttes mot Internett-baserte trusler som utnytter programvaresvakheter.

Norton 360 Online utfører flere typer søk automatisk, for å beskytte datamaskinen mot de nyeste truslene. Du kan også kjøre flere søk manuelt.

Ved å velge Norton 360 Online kan du kjøre følgende typer søk:

Datamaskinsøk

Datamaskinsøk bruker de nyeste virusdefinisjonene på datamaskinen.

Hvis du har mistanke om at datamaskinen er infisert, kan du kjøre tre ulike typer søk manuelt for å forhindre virusinfeksjon. Du finner disse tre søketypene under Datamaskinsøk : Hurtigsøk, Fullstendig systemsøk og Egendefinert søk.

Insight nettverkssøk

Insight nettverkssøk bruker virusdefinisjonene som er tilgjengelige lokalt og i skyen. Insight nettverkssøk oppdager mistenkelige eller sårbare filer på datamaskinen, ved hjelp av omdømmebasert trusseloppdagelse. Norton 360 Online utfører kun Insight nettverkssøk hvis alternativet Insight-oversikt er aktivert. Insight-oversikt er som standard aktivert.

Du kan se alternativet Insight-oversikt under Søk og risikoer i innstillingsvinduet for Antivirus.

Omdømmesøk

Omdømmesøk viser informasjon om omdømmet til filene på datamaskinen. Det viser omdømmeinformasjon som klareringsnivå, utbredelse, stabilitetsrangering og ressursbruk. Omdømmesøk viser detaljert omdømmeinformasjon for trygge filer samt hvor mange skadelige filer som har blitt oppdaget eller fjernet.

Omdømmesøk utfører også et internt datamaskinsøk og Insight nettverkssøk for å finne trusler. Under Omdømmesøk finner du søketypene Hurtigsøk, Fullstendig systemsøk og Egendefinert søk

Norton 360 Online Omdømmesøk brukes kun på kjørbare filer og installasjonsfiler.

Søk på Facebook-veggen

Med Søk på Facebook-veggen kan du søke gjennom koblinger og URLer på Facebook-profilen din.

Når du klikker på alternativet Søk på Facebook-veggen, åpner Norton 360 Online Facebook i nettleseren. Når du har logget på Facebook, ber Norton Safe Web deg om tillatelse til å søke på Facebook-veggen. Du gir denne tillatelsen ved å velge Gi tilgang til strømmen på Facebook-siden, og deretter følge anvisningene på skjermen. Etter at du har gitt din tillatelse, søker Norton Safe Web gjennom alle koblingene på Facebook-veggen hver gang du velger alternativet Søk på Facebook-veggen. Du får så se sikkerhetsstatusen for URLene.

Norton 360 Online beskytter datamaskinen mot nye trusler ved å kjøre fullstendige systemsøk mens datamaskinen er inaktiv.

Om Datamaskinsøk

Om Insight nettverkssøk

Om Omdømmesøk

Om Søk på Facebook-veggen

Om Norton Bootable Recovery Tool

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1910793_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 30/09/2011