Endre tilgangsinnstillingene for en tjeneste

Du kan redigere følgende tilgangsinnstillinger for en tjeneste:

 • Tilgangsinnstillinger

 • Angi tilgangsinnstillingene

 • Standard tilgangsinnstillinger

Endre tilgangsinnstillingene for en tjeneste

 1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur i venstre rute.

 3. Klikk på innstillinger-ikonet i raden Tilkoblingsblokkering.

 4. I vinduet Tilkoblingsblokkering, i menyen Endre innstillinger, velger du nettverksplasseringen du vil redigere innstillinger for Tilkoblingsblokkering for.

 5. Velg et Programmer fra menyen Tjenester/porter.

 6. Velg én av følgende kategorier:

  Innkommende

  Her kan du angi tilgangsinnstillinger for innkommende tilkoblinger som bruker tjenesten.

  Utgående

  Her kan du angi tilgangsinnstillinger for utgående tilkoblinger som bruker tjenesten.

 7. I ruten Vis velger du raden med tjenestenavnet, og så klikker du på Rediger.

 8. Utfør ønskede endringer i dialogboksen Endre tjeneste.

 9. Klikk på Lagre.

Endre spesifikke tilgangsinnstillinger for en tjeneste

 1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur i venstre rute.

 3. Klikk på innstillinger-ikonet i raden Tilkoblingsblokkering.

 4. I vinduet Tilkoblingsblokkering, i menyen Endre innstillinger, velger du nettverksplasseringen du vil redigere innstillinger for Tilkoblingsblokkering for.

 5. Velg et Programmer fra menyen Tjenester/porter.

 6. Velg en tjeneste du vil endre spesifikke tilgangsinnstillinger for i en av kategoriene Innkommende og Utgående.

 7. I ruten Vis velger du raden som inneholder de spesifikke tilgangsinnstillingene for programmet, og så klikker du på Rediger.

 8. Utfør ønskede endringer i vinduet Endre tjeneste.

 9. Klikk på Lagre.

Endre standard tilgangsinnstillinger for en tjeneste

 1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur i venstre rute.

 3. Klikk på innstillinger-ikonet i raden Tilkoblingsblokkering.

 4. I vinduet Tilkoblingsblokkering, i menyen Endre innstillinger, velger du nettverksplasseringen du vil redigere innstillinger for Tilkoblingsblokkering for.

 5. Velg et Programmer fra menyen Tjenester/porter.

 6. I kategorien Innkommende eller Utgående, velger du raden med de spesifikke tilgangsinnstillingene til programmet i ruten Vis, og så klikker du på Endre.

 7. I vinduet Standardhandling for <Service Name>, velger du ett av disse alternativene:

  Tillat

  Tillater nettverkstilkoblingene for tjenesten.

  Blokker

  Blokkerer nettverkstilkoblingene for tjenesten.

 8. Klikk på Lagre.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v18928899_nsmac_retail_no_no
Operativsystem: Mac OS X
Sist endret: 01/09/2017