Endre tilgangsinnstillingene for en tjeneste

Du kan redigere følgende tilgangsinnstillinger for en tjeneste:

 • Tilgangsinnstillinger

 • Angi tilgangsinnstillingene

 • Standard tilgangsinnstillinger

Endre tilgangsinnstillingene for en tjeneste

 1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur i venstre rute.

 3. Klikk på innstillinger-ikonet i raden Tilkoblingsblokkering.

 4. I vinduet Tilkoblingsblokkering, i menyen Endre innstillinger, velger du nettverksplasseringen du vil redigere innstillinger for Tilkoblingsblokkering for.

 5. Velg et Programmer fra menyen Tjenester/porter.

 6. Velg én av følgende kategorier:

  Innkommende

  Her kan du angi tilgangsinnstillinger for innkommende tilkoblinger som bruker tjenesten.

  Utgående

  Her kan du angi tilgangsinnstillinger for utgående tilkoblinger som bruker tjenesten.

 7. I ruten Vis velger du raden med tjenestenavnet, og så klikker du på Rediger.

 8. Utfør ønskede endringer i dialogboksen Endre tjeneste.

 9. Klikk på Lagre.

Endre spesifikke tilgangsinnstillinger for en tjeneste

 1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur i venstre rute.

 3. Klikk på innstillinger-ikonet i raden Tilkoblingsblokkering.

 4. I vinduet Tilkoblingsblokkering, i menyen Endre innstillinger, velger du nettverksplasseringen du vil redigere innstillinger for Tilkoblingsblokkering for.

 5. Velg et Programmer fra menyen Tjenester/porter.

 6. Velg en tjeneste du vil endre spesifikke tilgangsinnstillinger for i en av kategoriene Innkommende og Utgående.

 7. I ruten Vis velger du raden som inneholder de spesifikke tilgangsinnstillingene for programmet, og så klikker du på Rediger.

 8. Utfør ønskede endringer i vinduet Endre tjeneste.

 9. Klikk på Lagre.

Endre standard tilgangsinnstillinger for en tjeneste

 1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur i venstre rute.

 3. Klikk på innstillinger-ikonet i raden Tilkoblingsblokkering.

 4. I vinduet Tilkoblingsblokkering, i menyen Endre innstillinger, velger du nettverksplasseringen du vil redigere innstillinger for Tilkoblingsblokkering for.

 5. Velg et Programmer fra menyen Tjenester/porter.

 6. I kategorien Innkommende eller Utgående, velger du raden med de spesifikke tilgangsinnstillingene til programmet i ruten Vis, og så klikker du på Endre.

 7. I vinduet Standardhandling for <Service Name>, velger du ett av disse alternativene:

  Tillat

  Tillater nettverkstilkoblingene for tjenesten.

  Blokker

  Blokkerer nettverkstilkoblingene for tjenesten.

 8. Klikk på Lagre.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v18928899_nsmac_retail_no_no
Operativsystem: Mac OS X
Sist endret: 01/09/2017