Tilpass spesifikke tilgangsinnstillinger for et program

Norton-produktet lar deg tilpasse innstillinger for innkommende og utgående nettverkstilkoblinger for hvert program på Mac-en. Du kan angi IP-adressene du vil tillate eller blokkere tilkoblingsforsøk fra. De spesifikke tilgangsinnstillingene du angir, vises i raden under programnavnet med et minustegn ( - ) og et plusstegn ( + ).

Du kan legge til så mange spesifikke tilgangsinnstillinger du vil for et program. Du kan for eksempel legge til en spesifikk tilgangsinnstilling for et program for å tillate tilkobling fra alle datamaskiner på nettverket. Du kan også legge til en annen bestemt tilgangsinnstilling for samme program for å blokkere tilkobling fra én datamaskin.

Tilpass spesifikke tilgangsinnstillinger for et program

 1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur i venstre rute.

 3. Klikk på innstillinger-ikonet i raden Tilkoblingsblokkering.

 4. I vinduet Tilkoblingsblokkering, i menyen Endre innstillinger, velger du nettverksplasseringen du vil konfigurere spesifikke tilgangsinnstillinger for et et program for.

 5. Velg et Programmer fra menyen Vis.

 6. Velg én av følgende kategorier:

  Innkommende

  Her kan du angi tilgangsinnstillinger for innkommende tilkoblinger som bruker programmet.

  Utgående

  Her kan du angi tilgangsinnstillinger for utgående tilkoblinger som bruker programmet.

 7. I ruten Vis klikker du på + -tegnet ved programnavnet.

 8. I vinduet Rediger adresse bruker du følgende alternativer til å velge tilgangstype for tilkoblingene:

  Tillat

  Tillater tilkoblinger til eller fra en IP-adresse.

  Blokker

  Blokkerer tilkoblinger til eller fra en IP-adresse.

 9. Velg ett av følgende alternativer for å tilpasse spesifikke tilgangsinnstillinger:

  Alle datamaskiner på gjeldende nettverk

  Brukes til å tillate eller blokkere tilkoblinger til og fra alle datamaskiner på nettverket.

  Én datamaskin

  Tillat eller blokker tilkoblinger til og fra datamaskinen med IP-adressen du har angitt.

  Alle IP-adresser som starter med

  Tillat eller blokker tilkoblinger til og fra datamaskiner med grunnadressen du har angitt.

  Alle IP-adresser på et nettverk

  Tillat eller blokker tilkoblinger til eller fra datamaskiner på et lokalt nettverk som deler grunnadressen og maskeadressen du angir.

 10. Klikk på Lagre.

 11. Klikk på Ferdig.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v18928895_nsmac_retail_no_no
Operativsystem: Mac OS X
Sist endret: 01/09/2017