Brannmurregel for IP-adresser

I vinduet Tilkoblingsblokkering kan du konfigurere brannmuren for soner i nettverket Mac er tilkoblet. Du kan konfigurere sonetilgangsinnstillingene for å angi IP-adressene du vil tillate eller blokkere tilkoblinger for.

Klarert sone i ruten Vis viser IP-adressene du har tillatt tilgangsforsøk til og fra for en nettverksplassering. Blokkert sone i ruten Vis viser IP-adressene du har blokkert tilgangsforsøk fra eller til for en nettverksplassering.

Du kan gjøre følgende for en sone i vinduet Tilkoblingsblokkering :

  • Konfigurere tilgangsinnstillingene for en IP-adresse

  • Redigere tilgangsinnstillingene for en IP-adresse

  • Fjerne tilgangsinnstillingene for en IP-adresse

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v18373095_nsmac_retail_no_no
Operativsystem: Mac OS X
Sist endret: 01/09/2017