Tilgangsinnstillinger for en tjeneste

Du kan bruke vinduet Tilkoblingsblokkering til å angi tilgangsinnstillinger for tjenester som kjører på Mac. Du kan f.eks. tilpasse tilgangsinnstillingene for FTP-tjenesten som gir tilgang til delte mapper på Mac via port 21. Du kan tilpasse brannmuren for FTP for å tillate eller blokkere innkommende og utgående tilkoblinger.

Når du legger til en eksisterende tjeneste, viser Norton-produktet porten som tjenesten bruker til å kommunisere innkommende og utgående tilkoblinger.

Du kan også angi standard og bestemte tilgangsinnstillinger for en tjeneste. Standard tilgangsinnstillinger gjelder alle koblinger til og fra datamaskiner som bruker tjenesten. Bestemte tilgangsinnstillinger brukes til å tillate og blokkere tilkoblinger til enkelte datamaskiner.

Du kan gjøre følgende for en tjeneste i vinduet Tilkoblingsblokkering :

  • Konfigurere tilgangsinnstillingene

  • Tilpasse spesifikke tilgangsinnstillinger

  • Redigere tilgangsinnstillingene

  • Fjerne tilgangsinnstillingene

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v18368830_nsmac_retail_no_no
Operativsystem: Mac OS X
Sist endret: 01/09/2017