Brannmurinnstillinger

Med brannmurinnstillingene kan du tilpasse hvordan brannmuren overvåker og reagerer på innkommende og utgående nettverkskommunikasjon. Brannmurinnstillingene inneholder tilgangsinnstillinger for programmer, tjenester og porter på Mac. De inneholder også tilgangsinnstillinger for tilkoblingene til eller fra andre datamaskiner på nettverket Mac er koblet til.

I vinduet Brannmur kan du tilpasse følgende brannmurinnstillinger:

Programblokkering

Brukes til å konfigurere brannmurreglene for Internett-tilkobling for programmene som kjører på Mac.

Innstillinger for Programblokkering avgjør om et program, f.eks. en nettleser eller iTunes, skal få lov til å koble til Internett.

Innstillinger for Programblokkering gjelder ikke bare én bestemt nettverksplassering. Innstillinger for Programblokkering endres ikke når du bytter nettverksplassering.

Du kan bruke alternativet Konfigurer under Programblokkering for å angi Internett-tilgang for programmer på Mac-en din.

Hvis innstillingene for Tilkoblingsblokkering og Programblokkering overlapper, får innstillingene for Tilkoblingsblokkering første prioritet.

Tilkoblingsblokkering

Brukes til å tillate eller blokkere programmer, porter, tjenester og IP-adresser som:

  • Koble til Mac.

  • Koble til et nettverk.

Innstillinger for Tilkoblingsblokkering avgjør om innkommende og utgående tilkoblinger som bruker et bestemt program eller en bestemt tjeneste eller port, skal tillates eller blokkeres. Du kan også konfigurere brannmuren for å tillate eller blokkere en bestemt IP-adresse på nettverket.

Innstillinger for Tilkoblingsblokkering gjelder kun én bestemt plassering.

Du kan bruke Innstillinger-ikonet under Tilkoblingsblokkering til å angi tilkoblinger for programmer og tjenester på Mac.

Beskyttelse mot sårbarhet

Hjelper deg med å oppdage og hindre inntrengninger via Internett. Beskyttelse mot sårbarhet overvåker all innkommende og utgående trafikk på Mac, og blokkerer uautorisert tilgang.

Det gir deg informasjon om hvor sårbare programmene på Mac-maskinen er overfor skadelige angrep. Du får også informasjon om kjente angrep. Du kan administrere signaturlisten for Beskyttelse mot sårbarhet.

Registrering av plassering

Du kan konfigurere brannmurinnstillingene basert på nettverksplasseringen som Mac-en er koblet til.

Brannmurinnstillingene som du konfigurerer, inneholder innstillinger for tilkoblingsblokkeringer for programmet og tjenestene som kjører på Mac-en. Når du kobler en bærbar Mac til en ny nettverksplassering, ber Norton-produktet deg om å velge en ny brannmurinnstilling for nettverksplasseringen.

DeepSight

Lar deg åpne og konfigurere funksjonen for Nedlasting av Norton DeepSight-fellesskapet. Med denne funksjonen kan du hente den oppdaterte listen over IP-adresser som Symantec identifiserer som angripere. Du kan aktivere funksjonen Nedlasting av Norton DeepSight-fellesskapet for å hente den oppdaterte listen over IP-adresser fra Symantec-serverne.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v18368335_nsmac_retail_no_no
Operativsystem: Mac OS X
Sist endret: 04/05/2018