Eksportere eller importere Sikkerhetslogginformasjon

Med Norton kan du eksportere sikkerhetslogghendelser til en fil. Du kan eksportere og lagre hendelser i sikkerhetsloggen og se på dem når det passer.

Du kan for eksempel analysere sikkerhetshendelsene som oppsto på en spesiell dag. Du kan bruke funksjonen Hurtigsøk til å finne en liste med alle elementene som er knyttet til en spesiell sikkerhetsrisiko. Du kan bruke alternativet Eksporter til å lagre listen i sikkerhetsloggen. Du kan importere loggfilen og analysere dataene senere.

Sikkerhetsloggen lagrer informasjonen i en egen fil. Når filen når maksimal størrelse, vil informasjon relatert til nye hendelser overskrive informasjon relatert til eldre hendelser. Du kan eksportere loggen med jevne mellomrom hvis du ønsker å beholde all sikkerhetslogginformasjon.

Du kan lagre loggfilen i ett av disse filformatene:

 • Sikkerhetsloggfiler (.mcf)

  Filformatet .mcf er formatet for sikkerhetsloggfiler, og eies av Symantec.

  Når du bruker denne filtypen, kan du bare vise filen i vinduet Sikkerhetslogg.

 • Tekstfiler (.txt)

  Dataene lagres i et tekstformat atskilt med komma.

  Når du bruker denne filtypen, kan du åpne og vise filen eksternt, uten å bruke sikkerhetsloggen.

Du kan kun importere loggfilene med filtypen .mcf. Når du importerer en loggfil, vises den eksporterte listen med sikkerhetslogginformasjon i loggfilen. Denne listen erstatter den gjeldende listen med sikkerhetshendelser. Du kan velge et alternativ i rullegardinlisten Vis for å se detaljene som er lagret i loggfilen om akkurat det alternativet. Hvis du vil gå tilbake til den gjeldende sikkerhetslogglisten, må du klikke på koblingen Lukk fil: filnavn.mcf.

Eksportere sikkerhetslogginformasjon

 1. Dobbeltklikk på Sikkerhet og deretter på Logg i hovedvinduet til Norton-produktet.

 2. I vinduet Sikkerhetslogg velger du et alternativ i rullegardinlisten Vis.

 3. Klikk på Eksporter.

 4. Angi plassering og navn på filen i dialogboksen Lagre som.

  Kategorinavnet i rullegardinlisten Vis brukes som standard filnavn. Du kan selv velge filnavn.

 5. I tekstboksen Lagre som angir du i hvilket format du vil lagre filen.

 6. Klikk på Lagre.

Importere sikkerhetslogginformasjon

 1. Dobbeltklikk på Sikkerhet og deretter på Logg i hovedvinduet til Norton-produktet.

 2. I vinduet Sikkerhetslogg klikker du på Importer.

 3. I dialogboksen Åpne finner du mappen med filen du vil importere.

 4. Velg .mcf-filen, og klikk deretter på Åpne.

  Du kan kun åpne loggfiler i .mcf-format til vinduet Sikkerhetslogg. Du kan åpne og vise loggfiler i .txt-format eksternt, uten å bruke sikkerhetsloggen.

  I importeringsmodus kan du ikke endre informasjonen. Du kan for eksempel ikke slette loggene. Du kan gå tilbake til den gjeldende sikkerhetslogglisten ved å lukke filen.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15967289_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 20/06/2017