Importere og eksportere sikkerhetslogginformasjon

Med Norton 360 Online kan du eksportere sikkerhetslogghendelser til en fil. Du kan eksportere og lagre hendelser i sikkerhetsloggen og se på dem når det passer.

Du kan for eksempel analysere sikkerhetshendelsene som oppsto på en spesiell dag. Du kan bruke funksjonen Hurtigsøk til å finne en liste med alle elementene som er knyttet til en spesiell sikkerhetsrisiko. Du kan bruke alternativet Eksporter til å lagre listen i sikkerhetsloggen. Du kan importere loggfilen og analysere dataene senere.

Sikkerhetsloggen lagrer informasjonen i en egen fil. Når filen når maksimal størrelse, vil informasjon relatert til nye hendelser overskrive informasjon relatert til eldre hendelser. Du kan eksportere loggen med jevne mellomrom hvis du ønsker å beholde all sikkerhetslogginformasjon.

Du kan lagre loggfilen i ett av disse filformatene:

 • Sikkerhetsloggfiler (.mcf)

  Filformatet .mcf er formatet for sikkerhetsloggfiler, og eies av Symantec.

  Når du bruker denne filtypen, kan du bare vise filen i vinduet Sikkerhetslogg.

 • Tekstfiler (.txt)

  Dataene lagres i et tekstformat atskilt med komma.

  Når du bruker denne filtypen, kan du åpne og vise filen eksternt, uten å bruke sikkerhetsloggen.

Du kan kun importere loggfilene med filetternavnet .mcf. Når du importerer en loggfil, vises den eksporterte listen med sikkerhetslogginformasjon i loggfilen. Denne listen erstatter den gjeldende listen med sikkerhetshendelser. Du kan velge et alternativ i rullegardinlisten Vis for å se detaljene som er lagret i loggfilen om akkurat det alternativet. Hvis du vil gå tilbake til den gjeldende sikkerhetslogglisten, må du klikke på koblingen Lukk fil: filnavn.mcf.

Eksportere sikkerhetslogginformasjon

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Oppgaver.

 2. Klikk på Sjekk sikkerhetslogg under Generelle oppgaver i vinduet Oppgaver.

 3. I vinduet Sikkerhetslogg velger du et alternativ i rullegardinlisten Vis.

 4. Klikk på Eksporter.

 5. Angi plassering og navn på filen i dialogboksen Lagre som.

  Kategorinavnet i rullegardinlisten Vis brukes standard filnavn. Du kan selv velge filnavn.

 6. I tekstboksen Lagre som angir du i hvilket format du vil lagre filen.

 7. Klikk på Lagre.

Importere sikkerhetslogginformasjon

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Oppgaver.

 2. Klikk på Sjekk sikkerhetslogg under Generelle oppgaver i vinduet Oppgaver.

 3. I vinduet Sikkerhetslogg klikker du på Importer.

 4. I dialogboksen Åpne finner du mappen med filen du vil importere.

 5. Velg .mcf-filen, og klikk deretter på Åpne.

  Du kan kun åpne loggfiler i .mcf-format til vinduet Sikkerhetslogg. Du kan åpne og vise loggfiler i .txt-format eksternt, uten å bruke sikkerhetsloggen.

  I importeringsmodus kan du ikke endre informasjonen. Du kan for eksempel ikke slette loggene. Du kan gå tilbake til den gjeldende sikkerhetslogglisten ved å lukke filen.

Om Sikkerhetslogg

Vise elementer i Sikkerhetslogg

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v15967289_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 21/03/2011