Andre produkter

AutoBlock mot inntrenging

Når et angrep oppdages, blokkerer Norton 360 Online tilkoblingen automatisk, for å sikre at datamaskinen er trygg. Hvis en datamaskin forsetter å angripe datamaskinen din, aktiverer Norton 360 Online AutoBlock mot inntrenging for å blokkere den andre datamaskinen. AutoBlock mot inntrenging blokkerer all trafikk mellom din datamaskin og den angripende datamaskinen i en begrenset tidsperiode.

Med alternativene i vinduet AutoBlock mot inntrenging kan du slå AutoBlock mot inntrenging av og på over en gitt periode. Du kan også vise, fjerne blokkeringen for eller begrense blokkerte datamaskiner. Velg mellom følgende alternativer:

AutoBlock

Du kan slå AutoBlock mot inntrenging av og på

Du kan angi hvor lenge du vil at Norton 360 Online skal blokkere tilkoblinger fra angripende datamaskiner.

Datamaskiner som er blokkert av AutoBlock

Viser IP-adressene til datamaskiner som er blitt automatisk blokkert, og hva som er blitt gjort med de blokkerte datamaskinene

Fjern blokkering

Du kan fjerne blokkeringen av en datamaskin som blokkeres av AutoBlock mot inntrenging

Begrens

Du kan begrense blokkeringen av en datamaskin som blokkeres av AutoBlock mot inntrenging

Når du begrenser en datamaskin, blokkerer Norton 360 Online permanent trafikken mellom datamaskinen din og datamaskinen du begrenset. Du kan endre klareringsnivået i vinduet Nettverkssikkerhetskart.

Slå AutoBlock av og på

Oppheve blokkering av automatisk blokkerte datamaskiner

Blokkere en datamaskin som er blokkert av AutoBlock, permanent

Om Inntrengingsforhindring

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15911753_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 10/02/2011