Andre produkter

Virussøk i e-post

Virussøk i e-post er laget for å beskytte deg mot trusler som sendes eller mottas i e-postvedlegg. I vinduet Virussøk i e-post kan du angi hva Norton 360 Online skal gjøre når det søker gjennom e-postmeldinger. Basert på alternativene du velger, søker Norton 360 Online automatisk i e-post som du sender og mottar.

Norton 360 Online støtter alle e-postprogrammer som bruker kommunikasjonsprotokollene POP3 eller SMTP.

Norton 360 Online gjennomsøker e-post ved å overvåke kommunikasjonsporter som brukes til e-post, og avskjære e-postoverføringer. Etter at de innkommende e-postene er blitt gjennomsøkt, sendes de videre til e-postprogrammet. Hvis du laster ned en e-post med et stort vedlegg, er det mulig at det tar noen minutter før e-postprogrammet mottar overføringen. I slike tilfeller kan det hende at e-postprogrammet blir tidsavbrutt. Hvis du slår på beskyttelse mot tidsavbrudd, bekrefter Norton 360 Online med jevne mellomrom forbindelsen med e-postprogrammet, og forhindrer tidsavbrudd.

Beskyttelse mot tidsavbrudd plasserer skjult tekst øverst i e-postmeldingene. E-postprogrammet bør fjerne denne teksten.

Du kan velge følgende alternativer i vinduet Virussøk i e-post :

Hva skal gjennomsøkes?

Du kan bruke følgende alternativer til å angi hva du vil søke i:

 • Gjennomsøk innkommende e-post

  Søker automatisk etter trusler i alle e-postvedlegg du mottar

 • Gjennomsøk utgående e-post

  Søker automatisk etter trusler i alle e-postvedlegg du sender

Øke beskyttelsen

Du kan styrke e-postbeskyttelsen med følgende alternativer:

 • Søk etter mistenkte ormer i utgående meldinger

  Slår på søk for å oppdage mistenkte ormer i utgående e-post, og varsler deg hvis en trussel blir oppdaget

 • Hvordan det skal reageres når en utgående trussel oppdages

  Hvis Norton 360 Online oppdager en trussel i en utgående e-post, har du følgende alternativer:

  • Fjern automatisk [anbefales]

   Gir deg størst mulig beskyttelse, ved å fjerne mistenkte e-postormer automatisk fra datamaskinen, uten å spørre deg

  • Spør meg hva som skal gjøres

   Gir deg mest kontroll når en mistenkt e-postorm blir oppdaget. Du velger hva du vil gjøre i hvert trinn i prosessen. Det vises et oppsummeringsvindu som beskriver hvilke handlinger som er blitt utført

Hva som gjøres når e-post gjennomsøkes

Du kan bruke følgende alternativer:

 • Beskytt mot tidsavbrudd

  Stopper e-postklienten fra å vise tidsavbruddsmeldinger når Norton 360 Online søker gjennom store vedlegg

 • Vise fremdriftsindikator

  Viser et vindu som angir fremdrift mens Norton 360 Online gjennomsøker utgående e-post.

Om Norton AntiSpam

Om innstillinger for søk og risikoer

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15911615_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 19/10/2011