Redigere et egendefinert søk

Du kan redigere et tidligere opprettet egendefinert søk. Du kan ta med tilleggsfiler eller -mapper i søket, eller fjerne filene og mappene du ikke ønsker å søke i. Du kan også endre navnet på søket.

Du kan redigere egendefinerte søk i vinduet Søk.

Redigere et egendefinert søk

  1. Dobbeltklikk på Sikkerhet og klikk deretter på Søk i hovedvinduet til Norton.

  2. I vinduet Søk, under Søk og oppgaver, klikker du på Egendefinert søk.

  3. Klikk på Kjør.

  4. Klikk på redigeringsikonet ved siden av det egendefinerte søket du vil endre, i kolonnen Rediger søk i vinduet Søk.

  5. Velg elementene du vil gjennomsøke, i kategorien Søk i elementer i vinduet Rediger søk.Velge søkeelementer

  6. Angi tidsintervallet og tidspunktet for når du vil at søket skal kjøres i kategorien Planer for søk.Planlegge et søk

  7. Konfigurer alternativene for søk i kategorien Søkealternativer.Konfigurere søkealternativene

  8. Klikk på Lagre.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15672377_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 09/07/2018