Andre produkter

Redigere et tilpasset søk

Du kan redigere et tidligere opprettet egendefinert søk. Du kan ta med tilleggsfiler eller -mapper i søket, eller fjerne filene og mappene du ikke ønsker å søke i. Du kan også endre navnet på søket.

Du kan redigere egendefinerte søk i vinduet Søk.

Slik redigerer du et egendefinert søk:

  1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på PC-sikkerhet, og deretter på Kjør søk.

  2. Klikk på Egendefinert søk under Datamaskinsøk, i vinduet Søk.

  3. Klikk på .

  4. Klikk på redigeringsikonet ved siden av det egendefinerte søket du vil endre, i kolonnen Rediger søk i vinduet Søk.

  5. Velg elementene du vil gjennomsøke, i kategorien Søk i elementer i vinduet Rediger søk.Velge søkeelementer

  6. Angi tidsintervallet og tidspunktet for når du vil at søket skal kjøres i kategorien Planer for søk.Planlegge et søk

  7. Konfigurer alternativene for søk i kategorien Søkealternativer.Konfigurere søkealternativene

  8. Klikk på OK.

Om egendefinerte søk

Opprette et egendefinert søk

Om Datamaskinsøk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15672377_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 01/11/2011