Andre produkter

Norton Oppgaver

I vinduet Norton Oppgaver kan du vise og overvåke alle Norton-relaterte bakgrunnsoppgaver som Norton 360 Online kjører mens datamaskinen er inaktiv. Detaljene inkluderer følgende:

Norton Oppgaver

Viser en Norton-spesifikk prosess som kjører i bakgrunnen for øyeblikket.

Du kan bruke ikonet som vises foran navnet på en bakgrunnsoppgave, til å starte eller stoppe den. Du kan når som helst starte eller stoppe en bakgrunnsoppgave.

Sist kjørt

Viser tidsstempelet for en Norton-spesifikk prosess.

Du kan vise detaljer som dato og tidspunkt da bakgrunnsoppgaven sist ble kjørt. Med denne informasjonen blir det lettere å avgjøre om du skal starte en bakgrunnsoppgave eller la Norton 360 Online kjøre den mens datamaskinen er inaktiv.

Varighet

Viser hvor lenge en Norton-spesifikk prosess kjørte sist.

Du kan se hvor lenge en bakgrunnsoppgave kjørte sist. Med denne informasjonen blir det lettere å anslå hvor lang tid en bestemt bakgrunnsoppgave tar.

Kjørte ved inaktivitet

Viser om en Norton-spesifikk prosess kjørte ved inaktivitet eller ikke.

Denne informasjonen gjør det lettere å se om en oppgave allerede har kjørt mens datamaskinen var inaktiv, eller om du bør kjøre den nå.

Status

Viser statusen til en Norton-spesifikk prosess.

Du kan se om oppgaven ble fullført.

Strømkilde

Viser strømkilden som Norton 360 Online bruker til å utføre en Norton-oppgave når datamaskinen ikke er i bruk.

Norton 360 Online utfører som standard bare Norton-oppgaver når datamaskinen er koblet til en ekstern strømkilde. Men du kan også konfigurere Norton 360 Online til å utføre Norton-oppgavene når datamaskinen bruker ekstern strøm eller batteristrøm.

I vinduet Norton Oppgaver kan du følge med på følgende Norton-spesifikke oppgaver:

Automatisk LiveUpdate

Automatisk LiveUpdate søker automatisk etter definisjonsoppdateringer og programoppdateringer når datamaskinen er koblet til Internett.

Automatisk LiveUpdate ser som standard etter oppdateringer hver time.

Sikkerhetskopierer standardsett

Tar sikkerhetskopier av filer og data i sikkerhetskopisettet.

Dersom du opprettet flere sikkerhetskopisett, vises alle settene på Norton Oppgaver-listen. Du kan kjøre bestemte sikkerhetskopieringer fra Norton Oppgaver-vinduet.

Diskoptimalisering

Fjerner filrot og omorganiserer plasseringen av filer på datamaskinens disker, slik at ytelsen forbedres.

Fullstendig systemsøk

Gjennomsøker hele datamaskinen etter virus, spionprogrammer og ulike sikkerhetssvakheter.

Kjører også andre aktiviteter, som LiveUpdate, Opprydding, Diskoptimalisering og Sikkerhetskopiering.

Insight-optimalisering

Optimaliserer oppstartsvolumet til datamaskinen.

Opprydding av Internett Explorer-logg

Sletter unødvendig websidehistorikk som lagres i nettleserens loggmappe.

Fjerner spor etter Internett-søk som er utført på datamaskinen.

Midlertidige Internet Explorer-filer

Sletter de midlertidige filene som forblir på harddisken etter surfing på Internett.

Norton fellesskapsovervåkning

Norton fellesskapsovervåkning beskytter datamaskinen mot potensielle risikoer. Den henter inn informasjon om nye sikkerhetsrisikoer fra datamaskinen din, og sender informasjonen til Symantec for analyse. Symantec vurderer disse dataene for å identifisere nye trusler og hva som skal gjøres med dem.

Norton Insight

Gjør det mulig å utføre smarte søk i filene på datamaskinen. Ytelsen til Norton 360 Online-søk forbedres ved at du kan søke i færre filer, uten at dette går på bekostning av datamaskinens sikkerhet.

Norton Insight gir deg informasjon om interessante filer på datamaskinen. Du kan se detaljer som filsignatur og dato da filen ble installert på datamaskinen. Du kan også se detaljer som klareringsnivå, fellesskapsbruk, ressursbruk og hvor filen kommer fra.

Stadige oppdateringer

Stadige oppdateringer ser etter definisjonsoppdateringer med fem minutters mellomrom, og laster ned virusdefinisjonene fortløpende. Stadige oppdateringer tilbyr oppdateringer under fullstendige oppdateringer, som LiveUpdate laster ned automatisk med noen timers mellomrom. Sørg alltid for at alternativet Stadige oppdateringer er slått på. Det beskytter deg mot de siste truslene, uten at dette går utover datamaskinens ytelse eller Internett-opplevelsen.

Hurtigsøk

Søker gjennom de viktigste plasseringene på datamaskinen, som virus og andre sikkerhetstrusler ofte angriper.

Hurtigsøk er raskere enn et Fullstendig systemsøk, siden de ikke søker gjennom hele datamaskinen.

Opprydding av Windows-registeret

Sletter alle unøyaktige oppføringer og utdaterte oppføringer i Windows-registeret som kan føre til feil.

Opprydding av midlertidige Windows-filer

Sletter unødvendige filer som forblir i midlertidige Windows-mapper etter installasjon eller oppdatering av programmer.

Følgende inaktive jobbkategorier kjører i bakgrunnen for å forbedre systemytelsen og -beskyttelsen. Du kan kun vise detaljer om siste kjøring for følgende aktiviteter.

Identity Safe-vedlikehold

Utfører vedlikeholdsoppgaver knyttet til Identity Safe i bakgrunnen. Oppgavene inkluderer innsending av Identity Safe-profilstatistikk og nedlasting av favorittikoner.

AntiSpam-vedlikehold

Utfører vedlikeholdsoppgaver knyttet til AntiSpam i bakgrunnen. Oppgavene inkluderer oppdatering av kontakter og AntiSpam-filtre.

Lisensieringsvedlikehold

Utfører vedlikeholdsoppgaver knyttet til lisensiering i bakgrunnen.

Insight-vedlikehold

Utfører vedlikeholdsoppgaver knyttet til Norton Insight i bakgrunnen. Oppgavene inkluderer vedlikehold av detaljer knyttet til stabilitets- og klareringsnivået til filene på datamaskinen.

Produktvedlikehold

Utfører vedlikeholdsoppgaver knyttet til Norton 360 Online i bakgrunnen. Oppgavene inkluderer tømming av installasjonslogger og søk i konsoliderte brannmurregler.

I tillegg til å vise og overvåke bakgrunnsoppgaver, har du også disse alternativene i vinduet Norton Oppgaver :

Tidsavbrudd på grunn av inaktivitet

Med denne funksjonen kan du angi varigheten av Tidsavbrudd på grunn av inaktivitet før Norton 360 Online identifiserer datamaskinen som inaktiv.

Du kan angi varigheten av Tidsavbrudd på grunn av inaktivitet fra ett minutt til 30 minutter. Standardvarigheten er 10 minutter.

Nedtelling til inaktivitet

Med denne funksjonen kan du bekrefte den inaktive tilstanden til datamaskinen.

Etter at du har angitt varigheten på Tidsavbrudd på grunn av inaktivitet, kan du vise linjen Nedtelling til inaktivitet for å bekrefte at datamaskinen går over til inaktiv tilstand etter den angitte perioden.

Stillemodus (manuelt)

Slå manuell stillemodus av og på for en bestemt periode.

Når du slår på manuell stillemodus, kveler Norton 360 Online alle varsler, og bakgrunnsaktiviteten stanses midlertidig i perioden du angir. Etter den angitte perioden deaktiverer Norton 360 Online manuell stillemodus. Du kan også når som helst deaktivere stillemodus manuelt. Aktivitetene som er stanset midlertidig, kjøres etter at manuell stillemodus er deaktivert.

Om Norton Oppgaver

Overvåke bakgrunnsjobber med Norton 360 Online

Om System Insight

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15625365_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 02/11/2011