Måler for CPU-bruk

Norton overvåker den totale CPU-bruken og Nortons bruk av CPU. Norton viser målinger for CPU-bruk i vinduet Grafer. Måleren for CPU-bruk er en grafisk sanntids fremstilling av CPU-bruk.

Grafen viser ytelsen løpet av de siste 90 minuttene, eller siden du slo på datamaskinen. Det blå mønsteret i grafene viser den totale systembruken, og det gule mønsteret viser den Norton-spesifikke bruken. De grå kolonnene som er merket Inaktiv indikerer datamaskinens inaktive perioder De grå feltene viser når datamaskinen er slått av, i hvilemodus eller avlogget.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15624757_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 18/06/2018