Andre produkter

Om CPU- og minnegrafer

Norton 360 Online overvåker både hvor mye systemet bruker av CPU og minne, og hvor mye Norton bruker av CPU og minne. Norton 360 Online viser detaljene i CPU-grafen og minnegrafen. CPU- og minnegrafen er sanntidsgrafer med informasjon om CPU-bruk og minnebruk.

Grafene viser aktivitet i løpet av de siste 90 minuttene, eller siden du slo på datamaskinen. Grafene oppdateres hvert 15. sekund. Grafene går fra høyre mot venstre, og de nyeste dataene vises helt til høyre på grafen. Det blå mønsteret i grafene viser den totale systembruken, og det gule mønsteret viser den Norton-spesifikke bruken. De grå kolonnene som er merket Inaktiv indikerer datamaskinens inaktive perioder De grå feltene viser når datamaskinen er slått av, i hvilemodus eller avlogget.

Grafene viser som standard aktiviteten i løpet av de siste 90 minuttene. Du kan imidlertid bruke knappen Zoom for å se nærmere på en bestemt del av grafen. Du kan velge Zoom for å få et forstørret bilde eller se eldre data. Hvis du f.eks. velger alternativet 10 min., viser Norton 360 Online en forstørret visning av CPU-grafen eller minnegrafen for de siste ti minuttene. Hvis du velger alternativet 1 D, viser Norton 360 Online loggført data for de siste 24 timene.

Når du klikker på et punkt på prosessorgrafen eller minnegrafen, viser Norton 360 Online en liste med de prosessene som krever mest ressurser på det valgte tidspunktet. Det vises også en prosentandel av bruken for hver prosess. Du kan klikke på en prosess på listen for å få mer informasjon i vinduet File Insight.

I File Insight -vinduet ser du informasjon om prosessene, bl.a.:

  • Filnavn, versjonsnummer, digital signatur og dato da prosessen ble installert.

  • Datoen da prosessen sist ble brukt, og om den er en oppstartsfil.

  • Stabilitetsdetaljer.

  • Klareringsnivået.

  • Detaljer om ressursbruk.

  • Handlinger som prosessen utfører på systemet.

Vinduet File Insight viser i tillegg prosessorgrafen og detaljer om ressursbruken på systemet for kjørende prosesser. Grafen viser hvor mye CPU systemet bruker, og hvor mye CPU prosessen alene bruker.

Vise CPU- og minnegrafer

Se loggført data for CPU- og minnebruk

Peke ut ressurskrevende prosesser

Om System Insight

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15624757_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 25/08/2011