Overvåking av keylogger

Overvåkning av tastelogging bidrar til å sørge for at skadelige keylogger-programmer ikke får tilgang til de personlige opplysningene dine ved å overvåke aktivitetene dine.

Alle som ønsker å overvåke aktivitetene til en bruker på en bestemt datamaskin, kan laste ned keylogger-programmer. Hensikten med overvåkingen kan i noen tilfeller være godsinnet. Denne funksjonen gjør det for eksempel mulig for foreldre å overvåke barnas Internett-aktivitet. Det er imidlertid fare for at den kan bli misbrukt. En inntrenger kan for eksempel få tilgang til datamaskinbrukeres personlige opplysninger. Når Overvåkning av tastelogging er aktivert, blir du varslet hvis et skadelig program prøver å overvåke tastetrykkene dine. Du kan deretter tillate eller blokkere slike programmer. Programmer som har fått tillatelse til å utføre keyloggingsaktiviteter, oppføres automatisk i dialogboksen Overvåkning av tastelogging.

Klikk oppføringen for å se detaljene for et program.

Tabellen under viser programdetaljoppføringene:

Fullstendig bane

Viser plasseringen av programmet

Beskrivelse

Viser en kort beskrivelse av programmet

Versjon

Viser programversjonen

Digital signatur

Viser godkjenningen av programmets digitale signatur

Firmanavn

Viser navnet på firmaet et program tilhører

Du kan bruke alternativet Fjerne til å fjerne et valgt program fra listen eller alternativet Fjerne alle til å fjerne alle programmene fra listen.

Om Avanserte innstillinger for Smart brannmur

Om Smart brannmur

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v15596933_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 15/02/2011