Stille inn Utelatelser fra adressebok

Når du legger en e-postadresse til listen Utelatelser fra adressebok, importerer ikke Norton AntiSpam adressen inn i tillatelseslisten og blokkeringslisten. Hvis du sletter en e-postadresse fra tillatelseslisten eller blokkeringslisten, legger Norton AntiSpam automatisk til adressen i Utelatelser fra adressebok-listen. Hvis du sletter en e-postadresse som du har lagt til manuelt, fra tillatelseslisten eller blokkeringslisten, legger ikke Norton AntiSpam automatisk til adressen i Utelatelser fra adressebok-listen.

Du kan ikke legge til domenenavn i Utelatelser fra adressebok-listen. Når du sletter et domenenavn fra tillatelseslisten eller blokkeringslisten, legger ikke Norton AntiSpam til domenenavnet i Utelatelser fra adressebok-listen.

Du kan angi Utelatelser fra adressebok før du importerer adresseboken. Legg til alle e-postadresser du ikke ønsker å importere fra adresseboken i e-postprogrammet, på Utelatelser fra adressebok-listen.

Slik legger du til oppføringer på Utelatelser fra adressebok-listen

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på AntiSpam under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på Konfigurer på raden Utelatelser fra adressebok i kategorien Filter.

 4. Klikk Legg til i vinduet Utelatelser fra adressebok.

 5. Skriv inn e-postadressen i dialogboksen Legg til e-postadresse.

  Du kan også skrive inn det beskrivende navnet for e-postadressen, slik at det lett kan kjennes igjen.

 6. Klikk på OK for å lukke boksen Legg til e-postadresse.

 7. Klikk OK for å lagre og lukke vinduet Utelatelser fra adressebok.

Slik redigerer eller sletter du oppføringer i Utelatelser fra adressebok-listen

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på AntiSpam under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på Konfigurer på raden Utelatelser fra adressebok i kategorien Filter.

 4. I vinduet Utelatelser fra adressebok velger du elementet du vil arbeide med.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du ønsker å redigere en oppføring, kan du klikke Rediger for å åpne vinduet Rediger e-postadressen, og deretter klikke OK.

  • Hvis du ønsker å slette en oppføring, klikker du på Fjern.

 6. Klikk OK for å lagre og lukke vinduet Utelatelser fra adressebok.

Identifisere avsendere av spam

Identifisere godkjente avsendere

Om Norton AntiSpam-innstillinger

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v15587232_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 31/10/2011