Norton Insight

Norton Insight gjør det mulig å utføre smarte søk i filene på datamaskinen. Ytelsen til Norton Business Suite-søk forbedres ved at du kan søke i færre filer uten at dette går på bekostning av datamaskinens sikkerhet.

Den øvre delen av vinduet Norton Insight viser følgende statistikk:

Klareringsnivå

Viser gjennomsnittlig klareringsnivå for filene på datamaskinen.

Klareringsnivåene for filer er gruppert i følgende kategorier:

 • Klarert : Viser prosentandelen filer som er Norton-klarerte.

 • Godt : Viser prosentandelen filer som er bra.

 • Ikke bevist : Viser prosentandelen filer som Symantec ikke har nok informasjon om.

 • Dårlig : Viser prosentandelen filer der Symantec bare har noen få indikasjoner på at filen ikke er klarert.

Du kan også vise følgende detaljer under grafen Klareringsnivå :

 • Klarert på datamaskinen : Indikerer den gjennomsnittlige prosentandelen trygge, Norton-klarerte og brukerklarerte filer på datamaskinen.

 • Gj.sn. klareringsnivå i fellesskapet : Indikerer den gjennomsnittlige prosentandelen trygge, Norton-klarerte og Norton-brukerklarerte filer på datamaskinen. Symantec samler inn informasjon fra Norton-fellesskapet.

Fellesskapsbruk

Viser gjennomsnittlig fellesskapsbruk for filene på datamaskinen.

Følgende kategorier beskriver fellesskapsbruken for filer på datamaskinen:

 • Veldig få brukere : Viser filene som har svært lav fellesskapsbruk.

 • Få brukere : Viser filer som har en gjennomsnittlig fellesskapsbruk.

 • Mange brukere : Viser filer som har stor fellesskapsbruk.

Du kan også se følgende detaljer under grafen Fellesskapsbruk :

 • Høy bruksfrekvens på datamaskinen din : Indikerer det gjennomsnittlige antallet filer som har høy bruksfrekvens på datamaskinen din.

 • Gj.sn. høy fellesskapsbruk : Indikerer det gjennomsnittlige antallet filer som har høy bruksfrekvens blant Norton-fellesskapsbrukerne.

Stabilitet

Viser stabilitetsrangeringen for filene på datamaskinen.

Stabilitetsrangeringen er avhengig av hvor ofte programmet krasjer. De ulike stabilitetsrangeringene er som følger:

 • Pålitelig : Angir at programmet er pålitelig.

 • Stabilt : Angir at programmet er forholdsvis stabilt. Men det hender at det krasjer.

 • Litt ustabilt : Angir at programmet er litt ustabilt.

 • Ustabilt : Angir at programmet er ustabilt.

 • Svært ustabilt : Angir at programmet krasjer ofte.

 • Ukjent stabilitet : Angir at krasjhistorikken for programmet ikke er kjent.

Du kan også se følgende detaljer under grafen Stabilitet :

 • Pålitelig på datamaskinen : Viser gjennomsnittlig antall pålitelige filer på datamaskinen.

 • Gj.sn. Ansett som pålitelig av fellesskapet : Indikerer det gjennomsnittlige antallet filer som er svært pålitelige blant Norton-fellesskapsbrukerne.

Stabilitetsrangeringene varierer etter operativsystemet.

Norton Network

Viser detaljer om kjente farlige og ufarlige filer.

Norton Insight gir deg omdømmeinformasjon om interessante filer på datamaskinen. Ved hjelp av rullegardinlisten i vinduet Norton Insight får du se bestemte filkategorier ut fra hvilket alternativ du har valgt. Velg mellom følgende alternativer:

Alle kjørende prosesser

Viser prosessene som kjører på datamaskinen på det tidspunktet du velger dette alternativet.

Alle filer

Viser interessante filer.

Oppstartselementer

Viser programmene som starter når du starter datamaskinen.

Alle innlastede moduler

Viser alle filer og programmer som er i minnet.

Høyeste effekt på ytelse

Viser de programmene som krever flest ressurser på datamaskinen.

Norton Business Suite viser en liste med de ti ressursene som har størst innvirkning på ytelsen til datamaskinen.

Høyeste fellesskapsbruk

Viser filene som brukes mest av fellesskapet.

Filer klarert av brukerne

Viser de interessante filene du har klarert manuelt i vinduet File Insight.

Denne kategorien viser ikke filene som ikke er klassifisert som interessante filer, selv om du har klarert disse filene manuelt. Norton Business Suite utelater imidlertid alle manuelt klarerte filer fra Norton Business Suite-søk når du setter Ytelsesprofiler for søk til God klarering.

Du kan også fjerne brukerklareringen fra alle interessante filer du har klarert manuelt. Du fjerner brukerklareringen ved å velge alternativet Fjern alt som er klarert av brukerne ved rullegardinlisten.

Ikke-klarerte filer

Viser filer som ikke er Norton-klarerte.

Du kan manuelt klarere alle filene som ikke er klarert. Dette gjør du ved å klikke på alternativet Klarer alle filer ved siden av rullegardinlisten.

Du kan se følgende detaljer for en fil:

Filnavn

Filnavn og filtype.

Du kan klikke på filnavnet for å se mer informasjon om filen, i vinduet File Insight.

Klareringsnivå

Klareringsnivået til filen.

Symantec analyserer bestemte opplysninger om en fil, f.eks. den digitale signaturen og hash-verdien, for å avgjøre klareringsnivået til filen. Symantec rangerer filen basert på en statistisk evaluering som utføres på filen ved hjelp av data fra Norton fellesskapsovervåkning og Symantecs egen analyse.

Symantec gir omdømmefiler følgende klareringsnivåer:

 • Klarert : Symantec har sterke indikasjoner på at filen er klarert.

 • Godt : Symantec har sterke indikasjoner på at filen er klarert.

 • Ikke bevist : Symantec har ikke nok informasjon om filen til å tildele et klareringsnivå til den.

 • Dårlig : Symantec har enkelte indikasjoner på at filen ikke er klarert.

 • Farlig : Symantec har sterke indikasjoner på at filen ikke er klarert.

Hvis du har en fil med klareringsnivået Farlig eller Dårlig, viser Norton Business Suite et rødt kryss (x) ved siden av klareringsnivået. Du kan klikke på ikonet med et rødt kryss (x) for å isolere den mistenkelige filen.

Fellesskapsbruk

Indikerer fellesskapsbruken til en fil.

Du kan også vise hvor mye andre brukere i fellesskapet har benyttet seg av filen, for slik å avgjøre om den er genuin. Symantec bruker strenge, statistiske metoder til å avgjøre om en fil er trygg og kan klassifiseres som Godt.

Ressursbruk

Viser nivået av systemressursbruk for en fil.

Bruksnivåene er som følger:

 • Lavt : Angir at filen bruker minimalt med systemressurser.

 • Moderat : Angir at filen bruker moderat med systemressurser.

 • Høyt : Angir at filen bruker maksimalt med systemressurser.

 • Ukjent : Angir at filen ikke har utført noen handling på datamaskinen.

Stabilitet

Angir stabilitetsrangeringen for filen. Stabilitetsrangeringen er avhengig av hvor ofte programmet krasjer.

De ulike stabilitetsrangeringene er som følger:

 • Pålitelig : Angir at programmet er pålitelig.

 • Stabilt : Angir at programmet er forholdsvis stabilt. Men det hender at det krasjer.

 • Litt ustabilt : Angir at programmet er litt ustabilt.

 • Ustabilt : Angir at programmet er ustabilt.

 • Svært ustabilt : Angir at programmet krasjer ofte.

 • Ukjent : Angir at krasjhistorikken for programmet ikke er kjent.

Stabilitetsrangeringer er globale og ikke regionspesifikke. Stabilitetsrangeringene kan variere etter operativsystemet.

Sørg for at datamaskinen er koblet til Internett for å få oppdatert status for Klareringsnivå, Norton-fellesskapsbruk og Ressursbruk.

Øverst til venstre kan du se prosentdelen klarerte filer og filene som skal gjennomsøkes. Jo høyere prosentandelen er, jo mindre tid tar søket. Du kan oppdatere vinduet Norton Insight for å oppdatere fillisten og klareringsnivået for filene.

Du kan bruke alternativet Kontroller en bestemt fil til å se detaljer for en interessant fil i vinduet File Insight. Du kan også klikke på et filnavn i vinduet Norton Insight for å se detaljer for en fil.

Om System Insight

Kontrollere klareringsnivået til en fil

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15472472_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/06/2013