Norton Insight

Norton Insight gjør det mulig å utføre smarte søk i filene på datamaskinen. Funksjonen forbedrer ytelsen til Norton-søk ved å søke i færre filer, uten at det går ut over datamaskinens sikkerhet.

Slik oppdager et Norton-søk trusler på datamaskinen:

Svartelister

Norton henter definisjonsoppdateringer fra Symantec med jevne mellomrom. Disse oppdateringene inneholder signaturene til kjente trusler. Hver gang Norton henter definisjonsoppdateringer, utfører programmet et søk i alle tilgjengelige filer på datamaskinen. Det sammenlikner signaturen til filene med de kjente trusselsignaturene, for slik å oppdage trusler på datamaskinen.

Hvitelister

Norton henter informasjon om interessante filer, og sender denne informasjonen til Symantec mens datamaskinen er inaktiv. Informasjonen inkluderer slikt som filnavn, filstørrelse og hash-nøkkel. Symantec analyserer informasjonen om de interessante filene og de unike hash-verdiene de har, og produserer et klareringsnivå for filen. Symantec-serveren lagrer hash-verdiene og klareringsnivåene til de interessante filene. Serveren gir deg informasjonen så snart du åpner vinduet Norton Insight. Selv den minste endring av filen fører til en endring av hash-verdien og klareringsnivået til filen. Interessante filer hører som regel til operativsystemet eller kjente programmer, og endres aldri. Det er unødvendig å gjennomsøke eller overvåke slike filer. Excel.exe er f.eks. en fil som aldri endres, men den tas alltid med i normale sikkerhetssøk.

Symantec gir interessante filer følgende klareringsnivåer:

Klarert

Symantec analyserer filen og setter klareringsnivået Klarert ut fra en statistisk evaluering som utføres på filer som er tilgjengelige i Norton-fellesskapet.

Hvis filen har tre grønne streker, rangerer Symantec filen som Norton-klarert.

Filene som har tre grønne streker, viser en teksten Norton-klarert når du beveger musepekeren over de grønne strekene.

Godt

Symantec analyserer filen og setter klareringsnivået Godt ut fra en statistisk evaluering som utføres på filer som er tilgjengelige i Norton-fellesskapet.

Symantec rangerer klarerte filer som følger:

  • Hvis filen har to grønne streker, rangerer Symantec filen som Godt.

  • Hvis filen har én grønn strek, rangerer Symantec filen som Ok.

Ikke bevist

Symantec har ikke nok informasjon om filen til å tildele et klareringsnivå til den.

Dårlig

Symantec har bare enkelte indikasjoner på at filen ikke er klarert.

Hvitelisten som Norton Insight bruker, kommer også til nytte ved heuristisk søk etter mistenkelige programmer. Som regel virker kjøringen av kjente programmer identisk med kjøringen av ukjente programmer. Denne oppførselen fører til feilidentifisering av pålitelige programmer, og gjør at sikkerhetsprogrammer må bruke et lavt heuristisk søkenivå. Det er imidlertid ikke trygt å ha et lavt heuristisk søkenivå. Ved å bruke hvitelisten, kan Norton opprettholde et høyt heuristisk søkenivå. Programmet utelater kjente programmer fra heuristisk søk, for å hindre feilidentifisering, og oppdager samtidig de fleste skadelige programmer.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15472458_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 18/06/2018