Andre produkter

Om Norton Insight

Norton Insight gjør det mulig å utføre smarte søk i filene på datamaskinen. Ytelsen til Norton 360 Online-søk forbedres ved at du kan søke i færre filer uten at dette går på bekostning av datamaskinens sikkerhet.

Slik oppdager Norton 360 Online-søk trusler på datamaskinen:

Svartelister

Norton 360 Online henter definisjonsoppdateringer fra Symantec med jevne mellomrom. Disse oppdateringene inneholder signaturene til kjente trusler. Hver gang Norton 360 Online henter definisjonsoppdateringer, utfører programmet et søk i alle tilgjengelige filer på datamaskinen. Det sammenlikner signaturen til filene med de kjente trusselsignaturene, for slik å oppdage trusler på datamaskinen.

Hvitelister

Norton 360 Online henter informasjon om interessante filer, og sender denne informasjonen til Symantec mens datamaskinen er inaktiv. Informasjonen inkluderer slikt som filnavn, filstørrelse og hash-nøkkel. Symantec analyserer informasjonen om de interessante filene og de unike hash-verdiene de har, og produserer et klareringsnivå for filen. Symantec-serveren lagrer hash-verdiene og klareringsnivåene til de interessante filene. Serveren gir deg informasjonen så snart du åpner vinduet Norton Insight - programvurderinger. Selv den minste endring av filen fører til en endring av hash-verdien og klareringsnivået til filen. Interessante filer hører som regel til operativsystemet eller kjente programmer, og endres aldri. Det er unødvendig å gjennomsøke eller overvåke slike filer. Excel.exe er f.eks. en fil som aldri endres, men den tas alltid med i normale sikkerhetssøk.

Symantec gir interessante filer følgende klareringsnivåer:

Klarert

Symantec analyserer filen og setter klareringsnivået Klarert ut fra en statistisk evaluering som utføres på filer som er tilgjengelige i Norton-fellesskapet.

Hvis filen har tre grønne streker, rangerer Symantec filen som Norton-klarert.

Filene som har tre grønne streker, viser en teksten Norton-klarert når du beveger musepekeren over de grønne strekene.

Godt

Symantec analyserer filen og setter klareringsnivået Godt ut fra en statistisk evaluering som utføres på filer som er tilgjengelige i Norton-fellesskapet.

Symantec rangerer klarerte filer som følger:

  • Hvis filen har to grønne streker, rangerer Symantec filen som Godt.

  • Hvis filen har én grønn strek, rangerer Symantec filen som Ok.

Ikke bevist

Symantec har ikke nok informasjon om filen til å tildele et klareringsnivå til den.

Dårlig

Symantec har bare enkelte indikasjoner på at filen ikke er klarert.

Norton 360 Online inneholder ulike profiler som du kan bruke til å konfigurere søkene. Når du velger Fullstendig søk, bruker Norton 360 Online svartelisten til å søke gjennom datamaskinen. Programmet søker gjennom alle filene på datamaskinen, og sjekker dem opp mot signaturene det har hentet fra definisjonsoppdateringer. Når du velger en av profilene Standardklarering eller God klarering, bruker Norton 360 Online hvitelisten til å søke gjennom filer ut fra klareringsnivå. På denne måten reduserer Norton 360 Online tiden det tar å utføre fullstendige søk etter sikkerhetstrusler på datamaskinen.

Hvitelisten som Norton Insight bruker, kommer også til nytte ved heuristisk søk etter mistenkelige programmer. Som regel virker kjøringen av kjente programmer identisk med kjøringen av ukjente programmer. Denne oppførselen fører til feilidentifisering av pålitelige programmer, og gjør at sikkerhetsprogrammer må bruke et lavt heuristisk søkenivå. Det er imidlertid ikke trygt å ha et lavt heuristisk søkenivå. Ved å bruke hvitelisten, kan Norton 360 Online opprettholde et høyt heuristisk søkenivå. Programmet utelater kjente programmer fra heuristisk søk, for å hindre feilidentifisering, og oppdager samtidig de fleste skadelige programmer.

Vise filer med Norton Insight

Kontrollere klareringsnivået til en fil

Konfigurere Ytelsesprofiler for søk

Om System Insight

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15472458_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 27/09/2011