Andre produkter

Blokkeringsliste

Hvis du ikke vil motta e-post fra en bestemt adresse eller et bestemt domene, kan du legge adressen eller domenet til i blokkeringslisten. Hvis du legger til en adresse eller domene på blokkeringslisten, merker Norton AntiSpam alle meldinger fra disse kildene som spam.

Norton AntiSpam importerer også automatisk adressene fra listen med blokkerte avsendere i e-postprogrammet ditt, til blokkeringslisten, under den første klientintegreringen eller adressebokimporteringen.

Legg alltid til mistenkelige e-postadresser og domener i blokkeringslisten, slik at du ikke får uønsket e-post fra slike adresser eller domener.

Du kan oppgi ugyldige e-postadresser på blokkeringslisten i Norton AntiSpam.

Bruk følgende alternativer til å legge til, redigere eller fjerne e-postadresser eller domener fra blokkeringslisten:

Legg til

Legg til en e-postadresse eller et domene i blokkeringslisten.

Hvis du legger til en e-postadresse, skriver du inn e-postadressen du vil blokkere. Du kan også skrive inn et beskrivende navn for e-postadressen eller domenet, slik at du lett kan kjenne det igjen.

Rediger

Rediger oppføringen i blokkeringslisten.

Du kan redigere det beskrivende navnet til e-postadressen eller domenet. Du kan også redigere e-postadressen eller domenet du la til i blokkeringslisten.

Fjern

Slett en oppføring fra blokkeringslisten.

Hvis oppføringene i blokkeringslisten kommer fra en klientadressebok, kan du ikke importere disse adressene til tillatelseslisten. Hvis du ønsker å importere de blokkerte adressene, kan du fjerne disse adressene fra blokkeringslisten, og importere adressene til tillatelseslisten.

Når du sletter en oppføring som ble importert, legger Norton AntiSpam den automatisk til på listen Utelatelser fra adressebok.

Når du angir at en e-post er spam, spør Norton 360 Online om du vil legge til e-postadressen på blokkeringslisten. Du kan bruke et av følgende alternativer fra rullegardinlisten nederst i vinduet Blokkeringsliste :

Alltid

Legger automatisk til avsenderens e-postadresse i blokkeringslisten når du angir at e-posten er spam.

Aldri

Legger ikke til avsenderens e-postadresse i blokkeringslisten når du angir at e-posten er spam.

Spør meg

Spør deg før avsenderens e-postadresse legges til i blokkeringslisten når du angir at e-posten er spam.

Dette alternativet er standardinnstillingen.

Om Norton AntiSpam

Om Norton AntiSpam-innstillinger

Identifisere avsendere av spam

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15472288_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 27/09/2011