Andre produkter

Smart brannmur

Smart brannmur overvåker kommunikasjonen mellom din datamaskin og de andre datamaskinene på Internett.

Brannmurer blokkerer hackere og annen uautorisert trafikk, mens tillatt trafikk får passere. Pass på at Smart brannmur alltid er slått på. Hvis du slår av Smart brannmur, blir datamaskinen dårligere beskyttet.

Med alternativene for Smart brannmur kan du aktivere generelle brannmurfunksjoner og tilpasse portene datamaskinen bruker til å vise websider. Velg mellom følgende alternativer:

Uvanlige protokoller

Avgjør hvordan Smart brannmur håndterer uvanlige protokoller som Internet Group Management-protokoll (IGMP) og alternativet IPv6 Hop-by-Hop (HOPOPT).

Tilbakestilling av brannmur

Tilbakestiller Smart brannmur til standardtilstanden, med alle anbefalte brannmurregler og innstillinger konfigurert. Derfor viser Norton 360 Online en bekreftelsesdialogboks når du tilbakestiller brannmuren.

Hvis du tilbakestiller brannmuren, fjernes alle egendefinerte regler eller innstillinger du har stilt inn. AutoBlock-listen over datamaskiner tømmes når du tilbakestiller brannmuren. Når dette alternativet er valgt, fjerner brannmuren også alle datamaskiner og nettverk fra klarert-listen og begrenset-listen i Klareringskontroll.

I Windows XP ber Norton 360 Online deg om å velge klareringsnivå for nettverket etter at du har tilbakestilt brannmuren. Meldingen vises kun hvis datamaskinen oppfyller følgende kriterier:

  • Du må stille Automatisk fil-/skriverdelingsstyring til Spør meg

  • Datamaskinen må ha minst én delt ressurs eller operativsystemet må være Windows Media Center.

  • Datamaskinen må bruke et privat IP-adresseområde

  • Datamaskinen må være tilkoblet en sikker trådløs eller trådet forbindelse

Stealth-blokkerte porter

Sikrer at systemporter ikke reagerer på tilkoblingsforsøk.

Med dette alternativet forhindres systemporter fra å reagere på tilkoblingsforsøk fra andre datamaskiner med uriktig kilde- eller målinformasjon.

Tilstandsbevisst protokollfilter

Tillater automatisk Internett-trafikk som stemmer overens med koblinger et program åpner.

Merk av for dette alternativet for å gjøre følgende:

  • Analysere nettverkstrafikken som går via datamaskinen.

  • Blokkere mistenkelige programmer som forsøker å koble seg til datamaskinen.

Automatisk fil-/skriverdelingsstyring

Denne funksjonen gjør det mulig for datamaskiner på nettverket å dele ressurser, som filer, mapper og skrivere (som er lokalt tilkoblet).

Noen av funksjonene i Windows 7, som Home Media Experience, virker kun når klareringsnivået på nettverket som datamaskinen er koblet til, er stilt inn til Delt eller Full klarering. Når automatisk deling av fil/skriver er på, angis klareringsnivået på nettverket til Delt hvis visse andre sikkerhetskriterier, som følgende, stemmer:

  • Datamaskinen må ha minst én delt ressurs eller operativsystemet må være Windows Media Center.

  • Datamaskinen må bruke et privat IP-adresseområde

  • Datamaskinen må være tilkoblet en sikker trådløs eller trådet forbindelse

Du kan slå dette alternativet og av. I Windows XP kan du også sette dette alternativet til Spør meg. I denne modusen varsler Norton 360 Online deg før et nytt nettverk som datamaskinen kobles til, blir klassifisert som Delt eller Beskyttet. Varselet vises kun når sikkerhetskriteriene for deling oppfylles.

Blokker all nettverkstrafikk

Blokkerer all nettverkskommunikasjon til og fra datamaskinen.

Om Smart brannmur

Slå Smart brannmur av og på

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15471406_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 30/10/2011