Andre produkter

Programregler

I kategorien Programregler i Smart brannmur kan du kontrollere hvordan programmene på datamaskinen kobler seg til Internett. På listen over programmer kan du endre Internett-tilgangen for hvert program. Du kan også legge til og fjerne programmer fra listen. Velg mellom følgende alternativer:

Program

Viser navnet på programmet eller navnet på programmets kjørbare fil samt plasseringen til programmet.

Tilgang

Viser tilgangsnivået for programmet. Du kan endre tilgangsnivået ved å velge en annen oppføring fra rullegardinlisten.

Velg mellom følgende alternativer:

 • Tillat

  Når du velger dette alternativet, tillater Smart brannmur alle forsøk på tilgang til nettverket fra dette programmet.

 • Blokker

  Når du velger dette alternativet, avviser Smart brannmur alle forsøk på tilgang til nettverket fra dette programmet.

 • Tilpasset

  Når du velger dette alternativet, kan du opprette regler for hvordan dette programmet skal få tilgang til nettverket gjennom Smart brannmur.

Alternativet Auto er standardalternativet som blir tildelt et program automatisk når Automatisk programstyring er slått på.

Hvis du endrer tilgangsnivået til programmet fra standardinnstillingene, kan dette endre hvordan programmet opptrer. Symantec anbefaler at du bruker denne funksjonen med forsiktighet.

Legg til

Her kan du legge til et program i Programstyring manuelt.

Endre

Åpner vinduet Regler, hvor du kan tilpasse regler for et valgt program.

Fjern

Her kan du fjerne et valgt program fra Programstyring.

Når du fjerner et program, sletter Smart brannmur programstyringsreglene for dette programmet. I slike tilfeller viser brannmuren varsler i følgende situasjoner:

 • Et program kobler seg til nettverket mens Automatisk programstyring er slått av.

 • Forekomster av mistenkelige eller ukjente hendelser når Avansert overvåkning av hendelser er slått på.

  Hendelsene kan være relatert til enhver kategori med beskyttelsesalternativer som Avansert overvåkning av hendelser inkluderer.

Endre navn

Her kan du gi nytt navn til valgte programnavn.

Filnavnet i mappebanen endres ikke.

Om programregler

Legge programmer til brannmurinnstillingene

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15471362_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 12/09/2011