Programregler

I kategorien Programregler i Smart brannmur kan du kontrollere hvordan programmene på datamaskinen kobler seg til Internett. På listen over programmer kan du endre Internett-tilgangen for hvert program. Du kan også legge til og fjerne programmer fra listen. Velg mellom følgende alternativer:

Klarer

Viser klareringsnivået til et program.

Symantec samler inn denne informasjonen fra Norton-fellesskapet.

Symantec gir følgende klareringsnivåer:

 • Klarert av Norton : Angir at filen er Norton-klarert.

 • Godt : Symantec har sterke indikasjoner på at filen er klarert.

 • Ikke bevist : Symantec har ikke nok informasjon om filen til å tildele et klareringsnivå til den.

  Filen er verken trygg eller utrygg.

 • Dårlig : Symantec har bare enkelte indikasjoner på at filen ikke er klarert.

 • Farlig : Symantec har svært sterke indikasjoner på at filen ikke er klarert.

  Filen er mistenkelig, og kan skade datamaskinen.

Du kan angi tilgangsnivå for hvert program ut fra klareringsnivå.

Program

Viser navnet på programmet eller navnet på programmets kjørbare fil samt plasseringen til programmet.

Tilgang

Viser tilgangsnivået for programmet. Du kan endre tilgangsnivået ved å velge en annen oppføring fra rullegardinlisten.

Velg mellom følgende alternativer:

 • Tillat

  Når du velger dette alternativet, tillater Smart brannmur alle forsøk på tilgang til nettverket fra dette programmet.

 • Blokker

  Når du velger dette alternativet, avviser Smart brannmur alle forsøk på tilgang til nettverket fra dette programmet.

 • Tilpasset

  Når du velger dette alternativet, kan du opprette regler for hvordan dette programmet skal få tilgang til nettverket gjennom Smart brannmur.

Hvis du endrer tilgangsnivået til programmet fra standardinnstillingene, kan dette endre hvordan programmet opptrer. Symantec anbefaler at du bruker denne funksjonen med forsiktighet.

Legg til

Her kan du manuelt legge til et program i Programregler.

Endre

Åpner vinduet Regler, hvor du kan tilpasse regler for et valgt program.

Fjern

Her kan du fjerne et valgt program fra Programregler.

Når du fjerner et program, sletter Smart brannmur programreglene for dette programmet. I slike tilfeller viser brannmuren varsler i følgende situasjoner:

 • Et program kobler seg til nettverket mens Automatisk programstyring er slått av.

 • Forekomster av mistenkelige eller ukjente hendelser når Avansert overvåkning av hendelser er slått på.

  Hendelsene kan være relatert til enhver kategori med beskyttelsesalternativer som Avansert overvåkning av hendelser inkluderer.

Endre navn

Her kan du gi nytt navn til valgte programnavn.

Filnavnet i mappebanen endres ikke.

Om programregler

Legge programmer til brannmurinnstillingene

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15471362_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 18/07/2013