Andre produkter

Nettverkssikkerhetskart

Med nettverkssikkerhetskartet kan du konfigurere kommunikasjonsporten som Norton-produktene bruker for å kommunisere med hverandre. Du kan også spesifisere om vinduet Nettverkssikkerhetsoversikt skal vises når du åpner Nettverkssikkerhetskartet.

Du kan bruke alternativet Konfigurer i raden Nettverkssikkerhetskart til å åpne vinduet Nettverkssikkerhetskart. Vinduet Nettverkssikkerhetskart gir en grafisk fremstilling av enhetene på nettverket som datamaskinen er tilkoblet. Du kan vise detaljene for hver enhet før du konfigurerer fjernovervåking. Vinduet Produktkonfigurering vises første gang du klikker på Konfigurer. I panelet Produktkonfigurering kan du installere de komponentene du trenger for å vise vinduet Nettverkssikkerhetskart.

Norton 360 Online fjerner enheter du legger til klareringskontrollnettverket manuelt, avhengig av klareringsnivået. Det fjerner ikke enheter med klareringsnivåene Full klarering eller Begrenset.

Du får følgende alternativer:

Klareringskontroll

Styrer klareringsnivå for enheter som du legger til manuelt i hjemmenettverket.

Klareringskontroll er et spesielt nettverk som viser alle enheter du legger til manuelt i Nettverkssikkerhetskartet, uavhengig av enhetenes tilkoblingsstatus. Du kan velge Klareringskontrollnettverk i rullegardinlisten Nettverksdetaljer hvis du vil vise enhetene du har lagt til. Du kan også omklassifisere enhetene du har lagt til i Nettverkssikkerhetskartet som klarert eller begrenset. Du kan ikke redigere detaljene for klareringskontrollnettverket.

Nettverkskart

Fjerner alle enhetene fra nettverkskartet

Du kan tømme nettverkssikkerhetskartet hvis du vil opprette en ny liste med enheter. Du kan for eksempel fjerne alle enhetene som fantes på ditt forrige nettverk, før du kobler til et nytt. Kontroller at fjernovervåking er deaktivert, og lukk vinduet Nettverkssikkerhetskart før du tømmer nettverkssikkerhetskartet.

Kommunikasjonsport

Viser hvilken kommunikasjonsport Norton-produktene bruker for å kommunisere med hverandre på nettverket

Hvis du endrer nummeret på kommunikasjonsporten, må du endre det på alle datamaskiner som er koblet til nettverkssikkerhetskartet. Når du finner flere datamaskiner som bruker installasjonsprosessen for fjernovervåking, må du også forsikre deg om at samme portnummer brukes på alle datamaskinene.

Kommunikasjonsporten kan konfigureres, men det anbefales at du ikke endrer dette tallet. Hvis du endrer kommunikasjonsportnummeret, må du bruke et portnummer mellom 1 og 65535.

Velkomstskjerm ved oppstart

Viser vinduet Nettverkssikkerhetsoversikt når du åpner nettverkssikkerhetskartet.

Om nettverkssikkerhetskartet

Endre kommunikasjonsport for nettverkssikkerhetskartet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15471048_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 29/03/2011