Signaturutelatelser

Med innstillinger for signaturutelatelser kan du velge bestemte, kjente sikkerhetsrisikoer som skal utelates fra søkene til Norton 360 Online. Hvis et annet program f.eks. baserer seg på et sikkerhetsrisikoprogram for å fungere, kan du bestemme deg for å beholde programmet på datamaskinen. Du kan også angi at du ikke vil bli gjort oppmerksom på programmet ved fremtidige søk.

Utelatelser reduserer beskyttelsesnivået, og bør bare brukes hvis du har et spesielt behov for det.

Du kan bruke følgende alternativer i vinduet Signaturutelatelser :

Legg til

Med denne kommandoen kan du velge og legge til kjente risikoer ved navn i listen Signaturutelatelser

Fjern

Sletter et risikonavn fra listen Signaturutelatelser

Risikodetaljer

Åpner vinduet Risikodetaljer, der du kan finne mer informasjon om en valgt risiko

Her kan du se detaljene om sikkerhetsrisikoen, og effekten av risikoen på systemet.

Om Signaturutelatelser

Legge til elementer i Signaturutelatelser

Om SONAR-beskyttelse

Utelate sikkerhetstrusler fra søk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v15463085_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 17/02/2011